Unión cultural de Monforte de Lemos

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Unión cultural de Monforte de Lemos

Forma(s) paralea(s) do nome

  • decembro 1941: Unión cultural de la provincia de Lugo
  • Unión cultural del partido de Monforte de Lemos

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Relacionar con: Centro Lucense de Buenos Aires (1943)

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1941-05-25 ata 1943, ano no que se integra no "Centro Lucense de Buenos Aires"

Historia

Esta asociación galega foi creada en maio de 1941 por un grupo de coterráneos dos distritos de Bóveda, Monforte, Pantón, Saviñao e Sober (provincia de Lugo) residentes na capital arxentina co fin prioritario de apoiarse mutuamente en caso de necesidade.
Entre os seus fundadores estaban Avelino Díaz, José Núñez Fernández e Julio Fernández (primeiro presidente social).
En outubro dese mesmo ano comezan a empregar a denominación "Unión cultural de la provincia de Lugo", cambio que foi aprobado polos seus socios en asemblea xeral do 15 de decembro.
O 7 de novembro de 1942 comezan as xestións para participar na creación dun novo centro de carácter provincial, o Centro Lucense (1943).

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
Lugo
Bóveda
Monforte de Lemos
Pantón
Saviñao
Sober

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

culturais e mutualistas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro Lucense de Buenos Aires (1943-01-09 ata 1979-07-25, data da fusión dos centros provinciais nunha nova entidade chamada Centro Galicia de Buenos Aires)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-CLuc

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

En 1943 participa na creación deste centro provincial

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-UMonf

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados