Unión Villalbesa y su Comarca

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Unión Villalbesa y su Comarca

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Sociedad de Beneficencia, Recreo y Socorros Mutuos Unión Villalbesa y su Comarca

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1909-08-12 ata a actualidade

Historia

Esta sociedade foi fundada na Habana o 12 de agosto de 1909 polos naturais do partido xudicial de Vilalba residentes na illa de Cuba. Dende a súa creación tivo carácter benéfico, mutualista e instrutivo e xa no ano 1912 encabeza a iniciativa dunha suscrición para financiar o "Hospital de Villalba" con Agustín López Arias como principal impulsor do proxecto. No ano 1914 recadan fondos para honrar a memoria de Manuel Mato Vizoso, poñéndolle unha placa conmemorativa na rúa que leva o seu nome en Vilalba. No ano 1925, teñen o proxecto de construír un Hospital-asilo no concello de Vilalba, para o que recaudan fondos con distintas actividades recreativas e teñen aberta unha suscrición permanente para conseguir cartos. Tamén envían xiros en caso de necesidade á súa localidade natal.
A partires de 1936, tras a reforma do seu regulamento, a súa finalidade primordial foi o fomento da amizade entre todos os naturais do Partido Xudicial de Vilalba e prestarlles todos os auxilios morais e materiais ós seus socios.
O seu presidente actual, Antonio Tenreiro Roca, é fillo do anterior presidente, Antonio Tenreiro Rodríguez.

Lugares

América
Cuba
A Habana
Vilalba
Provincia de Lugo

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes galegos

Funcións, ocupacións e actividades

Instrutivas, culturais, recreativas, mutualistas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

San Lorenzo de Árbol y su Comarca (1919-11-24. Non existe na actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-CU-Arbol

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

Descrición da relación

"San Lorenzo de Árbol y su Comarca" está integrada en "Unión Villalbesa y su Comarca"

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-CU-UVill

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Revisada o 20/08/2019 por Adriana Cousillas

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados