Uruguai

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Uruguai

Termos equivalentes

Uruguai

Termos asociados

Uruguai

127 Descrición arquivística resultados para Uruguai

119 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Actos programados para 1997

Folleto editado pola sociedade "Centro Gallego de Montevideo" co programa de actos de xullo e agosto de 1997, conservado en formato papel.

Centro Gallego de Montevideo

Actos programados para 2002

Folleto editado pola sociedade "Centro Gallego de Montevideo" co programa de actos de abril e maio de 2002, conservado en formato papel.

Centro Gallego de Montevideo

Alma Gallega : Órgano oficial de Casa de Galicia

Revista societaria centrada na información das súas actividades sociais por seccións (sanidade, beneficencia, educación, etc.), reprodución da memoria social (balance de caixa, listados de socios, estatísticas médicas, composición da directiva, inventarios xerais, balances económicos, descrición de actividades, etc.). O resto da revista aborda diferentes temas galegos (cultura, xeografía, literatura, personaxes ilustres), comentarios de libros galegos, sección humorística e colaboracións literarias.

Números conservados en formato dixital:

Fondo Xesús Canabal:
1922: outubro (n. extra. dedicado a Concepción Arenal)
1927: novembro
1935: [n.s.] n. 1
1937 (n. extra 20º aniversario)
1964: febreiro

Números conservados en formato papel:

Facsímil:

1922: outubro (n. extra. dedicado a Concepción Arenal)
1927: novembro
1941: xullo

Orixinal:

1936: n. 2
1945: decembro (n. extra. 28º aniversario)
1960: xaneiro

Casa de Galicia de Montevideo

Arazúa : Boletín de la Asociación Protectora de la Cultura Gallega

Esta publicación cultural de orientación galeguista, da que só saíron dous números, foi editada pola Asociación Protectora de la Cultura Gallega de Montevideo. Nela aparecen numerosos artigos sobre Galicia e a súa literatura, historia, arte, arqueoloxía, etc. e descricións das actividades realizadas a prol da mesma en Montevideo e noutros lugares como Cuba ou Galicia. Neste senso reivindicativo da identidade cultural galega, reproducen manifestos nacionalistas e diversas colaboracións de autores galegos e uruguaios. A orientación ideolóxica da revista pode observarse na sección «Farrapos», redactada por C. Sánchez Mosquera, na que realiza diversos comentarios sobre o galeguismo, o caciquismo, a actualidade, etc. Por último, informan das actuacións da propia asociación: campañas, correspondencia, manifestos, listado de afiliados, etc.

Números conservados en formato papel (fotocopias):

1929: n. 1
1930: n. 2

Asociación protectora de la cultura gallega de Montevideo

Asociación uruguaya de hijos de gallegos

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Díptico "Acto académico-musical de homenaje a Juana de Ibarbourou" (1963)
Boletín "Nós : Órgano oficial de la Asociación Uruguaya de Hijos de Gallegos"

Asociación uruguaya de hijos de gallegos

Banderín e insignia

Banderín e insignia co escudo da sociedade "Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata".

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Bergantiños : Publicación oficial del Club Bergantiños de Montevideo-Uruguay

Esta publicación societaria foi creada coa intención de informar dos fins, historia e actividades da entidade editora («Historia de una ilusión», notas biográficas, visitas e saúdos de personalidades, doazóns, festas, excursións). O resto da publicación son artigos evocadores de Galicia e da comarca de Bergantiños, con referencias á cultura («Figuras ilustres de Bergantiños»), a xeografía («El paisaje de Bergantiños», «Así es nuestra tierra», «Estampas da terra»), os costumes («Domingo de feira», «As nosas cousas: Na feira de Rebordelos»), etc.

Números conservados en formato papel:

1982/1983: n. 1
1986: n. 2

Centro social y cultural Bergantiños de Montevideo

Carta e enquisas enviadas ao Consello da Cultura Galega

Carta enviada polo Secretario do "Centro Orensano de Montevideo", Jesús Vázquez Martínez, a Manuel Suárez Suárez para facerlles chegar as seguintes enquisas con información societaria:

  • "As Sociedades Galegas no Mundo"
  • Censo Cultural, "Medios de Comunicación"
  • Censo Cultural, "Entidades"

Centro Orensano de Montevideo

Carta enviada a Marcelino X. Fernández Santiago

Carta enviada pola sociedade "Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata" a Marcelino X. Fernández Santiago, coordinador do Arquivo da Emigración Galega o 12/11/1998, para facerlle chegar información societaria e o seguinte material:

  • Estatutos
  • Banderín
  • Pin

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Carta enviada a Ramón Villares

O Presidente do "Hogar español de Montevideo", José Luis Peña Fernández, envía ao Presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares Paz, un convite e o programa de actos con motivo da celebración dunha romería anual en celebración do 45º aniversario social e da adhesión ao 9º "Congreso de la Emigración Gallega", a celebrarse o día 06/12/2009.

Hogar español de ancianos

Carta enviada a Ramón Villares

Carta enviada polo "Patronato da cultura galega de Montevideo" ao Presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares, para informalo da composición da Comisión Directiva da institución no período 2009-2010, asinada polo Secretario, José Otero Méndez, e a Presidenta, Josefa Pérez Santiago.

Patronato da cultura galega de Montevideo

Carta enviada por Juan Rodríguez Rial

Carta enviada por Juan Rodríguez Rial o 03/04/1918 anunciando a creación da sociedade "Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata", conservada en formato papel (fotocopias).

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Carta enviada por Vicente Peña Saavedra

Carta enviada por Vicente Peña Saavedra, do Departamento de Pedagoxía Sistemática da Universidade de Santiago de Compostela, a Joaquín Alonso, da sociedade "Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata" o 26/06/1986, para agradecerlle a súa carta previa e pedirlle información sobre as súas escolas e sobre outras entidades uruguaias.

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Casa de Galicia

Esta publicación societaria está editada para informar aos seus socios e á colectividade sobre as actividades realizadas pola institución, evolución do número de socios, servizos médicos, medios materiais, edificios, etc.

Número conservado en formato papel:

1991: n. 1

Casa de Galicia de Montevideo

Casa de Galicia : 50 años

Esta publicación da Casa de Galicia de Montevideo editouse en conmemoración do cincuenta aniversario social, facendo un percorrido pola súa historia; aparece un compendio das actividades realizadas pola institución nestes cincuenta anos, evolución do número de socios, servizos médicos, medios materiais, etc.

Número conservado en formato papel:

1967 (50º aniversario)

Casa de Galicia de Montevideo

Casa de Galicia : 90 años

Esta publicación fai un percorrido polo desenvolvemento da entidade nos últimos noventa anos de vida societaria: actividades, directivas, socios fundadores, medios materiais e médicos, edificios, etc. Inclúe ademais un boletín cos servizos asistencias que ofrecen.

Número conservado en formato papel:

2007

Casa de Galicia de Montevideo

Casa de Galicia : El Día

Esta publicación societaria aparece como un suplemento da revista «Alma Gallega», voceiro oficial da entidade do mesmo nome. O número consultado de 1989, fai un percorrido polo desenvolvemento da entidade nos últimos setenta anos de vida societaria: actividades, directivas, socios fundadores, servizos médicos, medios materiais, edificios, etc. Inclúe ademais un boletín dos servizos asistencias que ofrecen.

Número conservado en formato papel:

1989 (72º aniversario)

Casa de Galicia de Montevideo

Resultados 1 a 20 de 127