Xermade

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Xermade

Xermade

Termos equivalentes

Xermade

Termos asociados

Xermade

26 Descrición arquivística resultados para Xermade

1 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Correspondencia enviada

Correspondencia enviada pola sociedade "Roupar y Lousada":

Conservada en formato impreso:

 • Circular enviada aos socios (11/09/1957)
 • 2 certificados asinados polo Director da sociedade, Lázaro Seco y Alonso (05/10/1959)

Conservada en formato dixital e impreso:

 • Circular enviada aos socios (02/1958)
 • Circular enviada aos socios (05/1958)
 • Informe da Comisión de Glosa (23/02/1960)
 • Informe da Dirección
 • Carta enviada polo Presidente da Comisión de Festexos, Manuel Fernández Pardo, ao Director, Lázaro Seco Alonso (25/08/1959)

Roupar y Lousada, Sociedad de Recreo y Beneficencia

Correspondencia recibida

Correspondencia recibida pola sociedade "Roupar y Lousada":

Conservada en formato dixital e impreso:

 • 3 cartas enviadas ó longo do ano 1958 entre a sociedade e o Alcalde de Xermade, Celestino Pardo Vázquez.
 • Carta enviada dende a empresa Rivera y Cía. á sociedade sobre unhas xardineiras do seu Panteón (21/05/1959)
 • 5 cartas enviadas ó longo do ano 1959 entre a sociedade e o mestre de Roupar, Benito López García.

Roupar y Lousada, Sociedad de Recreo y Beneficencia

Correspondencia sobre a construcción dunha estrada no Fondal de Lousada

Correspondencia sobre a construcción dunha estrada no Fondal de Lousada, conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta e documentación do concello de Xermade sobre o abono da estrada (21/11/1949)
 • Carta de Leonardo Guerreiro Castelo a Manuel Balsa Fernández (06/01/1950)
 • Carta da Comisión Xestora Pro-Estrada ao seu Presidente, Vicente García Castro (28/02/1950)
 • Carta do Presidente da Comisión Xestora Pro-Estrada, Vicente García Castro, ao Presidente da sociedade "Progreso de Lousada" (13/05/1950)
 • Carta do Alcalde-Presidente de Xermade, Celestino Pardo, ao Presidente da sociedade "Progreso de Lousada" (28/02/1951)
 • Carta do Presidente da sociedade "Progreso de Lousada", Daniel Rolle Vilar, ao Presidente da Comisión Xestora Pro-Estrada, Vicente García Castro (20/03/1951)
 • Carta do Presidente da sociedade "Progreso de Lousada", Daniel Rolle Vilar, ao Alcalde de Xermade, Celestino Pardo (20/05/1951)
 • Carta do Presidente da sociedade "Progreso de Lousada", Daniel Rolle Vilar, ao Presidente da Comisión Xestora Pro-Estrada, Vicente García Castro (20/05/1951)
 • Carta do Presidente da sociedade "Progreso de Lousada", Daniel Rolle Vilar, ao Administrador do Banco da Coruña, Sucursal de Vilalba (20/05/1951)
 • Carta do Presidente da Comisión Xestora Pro-Estrada, Vicente García Castro, ao Presidente da sociedade "Progreso de Lousada" (01/09/1951)
 • 2 cartas da Comisión Xestora Pro-Estrada ao Presidente da sociedade "Progreso de Lousada", Daniel Rolle Vilar

Progreso de Lousada

Correspondencia varia

Correspondencia conservada en formato dixital e impreso:

 • Circular informando aos socios da sociedade "Progreso de Lousada" da estafa acometida pola anterior Xunta Directiva e solicitando o pago da cuota social (10/09/1932)
 • Carta concediendo terreos para construir un Panteón no cemiterio da parroquia de San Pedro de Santaballa a favor da sociedade "Progreso de Lousada", a iniciativa do socio José Fernández Pernas (03/09/1935)
 • Carta do Vicesecretario da Chancillería do Obispado de Mondoñedo, Gabriel Pita da Viega, ao cura párroco de San Pedro de Santaballa, Domingo Pérez sobre o traslado duns restos mortais (03/09/1935)
 • Informe do cura párroco de San Pedro de Santaballa, Domingo Pérez Ocampo (22/10/1935)

Progreso de Lousada

Estatutos

Estatutos da sociedade "Progreso de Lousada", aprobados en Xunta Xeral o 14/05/1930 (24 páxinas), conservados en formato dixital e impreso.

Progreso de Lousada

Expediente de fusión das sociedades "Progreso de Lousada" e "Hijos de Roupar"

Expediente de fusión das sociedades "Progreso de Lousada" e "Hijos de Roupar" na sociedade de nova creación "Roupar y Lousada", conservado en formato papel (fotocopias):

 • Regulamento aprobado en Xunta Xeral Extraordinaria o 05/05/1957
 • Inventario de propiedades de ambas sociedades
 • Acta de fusión do 05/07/1957
 • Envío para aprobación do Gobernado da Provincia de A Habana (05/07/1957)

Roupar y Lousada, Sociedad de Recreo y Beneficencia

Fotografías

Fotografías da sociedade "Progreso de Lousada", conservadas en formato dixital:

 • 4 fotografías realizadas en reunións da Xunta Xeral de Socios
 • 1 fotografía da Xunta Directiva

Progreso de Lousada

Hijos de Roupar

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital:

Libro de Actas das Reunións da Xuntas Directivas (1913-1917)
Libro de Actas das Reunións da Xuntas Directivas (1917-1930)
Libro de Actas das Reunións da Xuntas Directivas (1930-1946)
Libro de rexistro de socios (1954)

Conservada en formato papel (fotocopias):

Regulamento (1930)
Folio orixinal da sociedade
Memoria de traballos realizados durante o ano 1913
Memoria de traballos realizados durante o ano 1914

Hijos de Roupar

Libro de Actas das reunións das Asembleas de Socios

Libro de Actas das reunións das Xuntas Xerais de Socios e das Xuntas Directivas da sociedade "Progreso de Lousada", conservado en formato dixital e impreso incompleto:

 • Libro de actas das reunións dende o 29/09/1938 ata o ano 1952: dixitalizadas as 33 primeiras actas, ata o 23/12/1940 (87 páxinas)

Progreso de Lousada

Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios

Libro de Actas das reunións das Xuntas Xerais de Socios da sociedade "Roupar y Lousada", conservado en formato dixital e impreso incompleto:

 • Libro de actas das reunións dende o 21/08/1957: dixitalizadas as 16 primeiras actas, ata o 30/08/1964 (23 páxinas)

Roupar y Lousada, Sociedad de Recreo y Beneficencia

Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas

Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas e das Xuntas Xerais de Socios da sociedade "Progreso de Lousada", conservado en formato dixital e impreso incompleto:

 • Libro de actas das reunións dende o 29/09/1938 ata o ano 1952: dixitalizadas as 33 primeiras actas, ata o 23/12/1940 (87 páxinas)

Progreso de Lousada

Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas

Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas da sociedade "Roupar y Lousada", conservado en formato dixital e impreso incompleto:

 • Libro de actas das reunións dende o 21/08/1957: dixitalizadas as 29 primeiras actas, ata o 17/12/1959 (63 páxinas)

Roupar y Lousada, Sociedad de Recreo y Beneficencia

Libro de rexistro de socios

Libro de rexistro de socios da sociedade "Hijos de Roupar", conservado en formato dixital:

 • Libro de rexistro de socios do ano 1954 (21 páxinas)

Hijos de Roupar

Libro de rexistro de socios

Libro de rexistro de socios da sociedade "Progreso de Lousada" dos anos 1941 a ca. 1957 (21 follas), conservado en formato dixital.

Progreso de Lousada

Libro de rexistro de socios

Libro de rexistro de socios da sociedade "Roupar y Lousada", conservado en formato dixital incompleto:

 • Libro de rexistro dende o 31/08/1958: dixitalizado ata o ano 1965 (26 follas)

Roupar y Lousada, Sociedad de Recreo y Beneficencia

Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas

Libros de Actas das Reunións da Xuntas Directivas de "Hijos de Roupar", conservados en formato dixital:

 • Libro de actas das reunións dende o 18/07/1913 ata o 09/09/1917 (159 páxinas)
 • Libro de actas das reunións dende o 10/10/1917 ata o 14/02/1930 (200 páxinas)
 • Libro de actas das reunións dende o 13/03/1930 ata o ano 1946, dixitalizado ata o 13/02/1945 (141 páxinas)

Hijos de Roupar

Memoria social

Memoria da sociedade "Progreso de Lousada", mecanoscrita polo director, Lázaro Seco y Alonso, correspondente ao bienio 1954-1956 (4 páxinas), conservada en formato dixital e impreso.

Progreso de Lousada

Memorias

Memorias da sociedade "Hijos de Roupar", conservadas en formato papel (fotocopias):

 • Memoria de traballos realizados durante o ano 1913
 • Memoria de traballos realizados durante o ano 1914

Hijos de Roupar

Modelo de folio

Folio orixinal da sociedade "Hijos de Roupar", co emblema societario, conservado en formato papel.

Hijos de Roupar

Resultados 1 a 20 de 26