Galicia

Área de elementos

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

  Nota(s) de fonte

   Nota(s) de despregue

    Termos equivalentes

    Galicia

     Termos asociados

     Galicia

      1574 Descrición arquivística resultados para Galicia

      869 resultados directamente relacionados Excluir termos reducidos/limitados
      Promoción de la Cultura Gallega
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-SU-PrCG · Fondo · 1987-09-21 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel (orixinais):

      Enquisa "Censo Cultural" relativa e medios de comunicación
      Folleto do I Concurso de folclore galego (1989)

      Promoción de la Cultura Gallega
      Irmandade Galega de Sallent
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-IrGaSall · Fondo · 1987-06-20 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel (orixinal):

      Folleto co programa da "Festa galega : 4º aniversario" (1991)
      Escudo da Irmandade

      Irmandade Galega de Sallent
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-IrCGEus · Fondo · 1985-12-08 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel (orixinal):

      Cartaz polo Día das Letras Galegas (1987)
      Folletos polo día de Galicia en Euskadi (1990, 1995-1997)

      Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi
      Asociación Cultural Cova da Serpe
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-ACova · Fondo · 1985-10-25 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel (orixinal):

      Enquisa censo cultural, Entidades
      Cartaz do V Festival Musical Galego (1990)
      Folleto do VIII Festival Musical Galego (1993)
      Díptico do XXII Festival Musical Galego (2007)
      Revista "Arxela : Voceiro da Asociación Cultural "Cova da Serpe" de Barcelona"

      Asociación Cultural Cova da Serpe
      Casa Cultural de Galicia de Eibar
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-CaEib · Fondo · 1984-05-20 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel (orixinal):

      Convite a asistir aos actos polo Día das Letras Galegas (1998)
      Tarxeta postal (2004)
      1 programa de actividades (1990)
      1 programa de actividades polo Día de Galicia en Euskadi (1998)
      1 programa de actividades polo Día das Letras Galegas (2003)
      1 cartaz do Día das Letras Galegas (2005)
      1 programa de actividades polo Día das Letras Galegas (2006)
      Revista "Día das Letras Galegas"

      Casa Cultural de Galicia de Eibar
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HLal · Fondo · 1983-11-30 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato dixital:

      Actas (1983-2008)

      Conservada en formato papel (fotocopias):

      Actas das reunións das Xuntas Directivas (1988)
      Actas das reunións das Asembleas de Socios (1983-1988)
      Estatutos (1983)

      Asociación Benéfica Hijos de Lalín
      O Penedo Fogar Galego
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-Pene · Fondo · 1983-05-03 - 2009
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel (orixinal):

      Carta e enquisa "Fontes documentais das sociedades galegas"
      Folleto "Ofrendas ao Apóstolo Santiago" (1989)
      Convite á inauguración da exposición de pintura de Mª Paz Illana (1990)
      Convite ao nomeamento como Presidenta de Honra de Carmela Arias Díaz de Rábago (1990)
      Boletín "O Mencer"

      O Penedo Fogar Galego
      Asociación Civil Fillos de Ourense
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-FilOur · Fondo · 1983-01-27 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel (orixinal):

      Tarxeta postal (2004)
      Calendario do ano 2005
      Revista "Xuntémonos"
      Boletín "Reporte Ourensán"

      Conservada en formato dixital:

      7 fotografías

      Asociación Civil Fillos de Ourense
      Irmandade Galega O Noso Lar
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-IrGaLar · Fondo · 1982-10-23 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel (orixinal):

      Folleto co programa da 16ª festa galega (1998)
      Folleto co programa da 18ª festa galega (2000)
      Folleto co programa da 24ª festa galega (2006)
      Memoria "O Noso Lar"

      Irmandade Galega O Noso Lar
      Agrupación Cultural Galega Saudade
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-AGSau · Fondo · 1982-09-25 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel (orixinal):

      Folleto da "Gala XXV aniversario : espectáculo de música e baile" (2007)
      Revista "Saudade Xove : Revista para galegos sen fronteiras"
      Revista "Saudade : Agrupación Cultural Galega"

      Agrupación Cultural Galega Saudade
      Centro Lalín de Buenos Aires
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-CLal · Fondo · 1982-07-25 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel:

      Libro de actas das reunións da Comisión Directiva (1982-1987)
      Estatutos (20/09/1982)
      Documentación da Comisión Pro-Unidad: proposta das sociedades lalinenses para facer a fusión (1979) e convenio de fusión das sociedades do Partido de Lalín (1980)
      Carta enviada ao Presidente da Sociedade "Hijos de Golada" informando sobre a creación do centro e a súa posible adhesión (1982)
      "Ofrenda de los Ayuntamientos del Partido Judicial de Lalín, a Nuestra Señora del Refugio, La Divina Peregrina" (1959)
      Discurso de Xosé Cuíña Crespo, Presidente da Deputación de Pontevedra, ante Raúl R. Alfonsín, Presidente de Arxentina, publicado en Bos Aires en 1988
      3 convites a actividades recreativas
      Revista "Lalín"
      Revista "Centro Lalín de Buenos Aires"
      Revista "Centro Lalín, Golada y Silleda de Buenos Aires"

      Conservada en formato microficha:

      Actas da Comisión Intersocietaria das Sociedades do Partido de Lalín dos anos 1950-1951

      Centro Lalín de Buenos Aires
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-FR-XOGE · Fondo · 1981-11-29 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel (orixinais):

      Actas constitutivas (1980-1981)
      8 cartas recibidas
      31 cartas enviadas
      Cartaz e folleto do II Día de Galicia (18/04/1981)

      Conservada en formato papel (fotocopias):

      Borrador de Estatutos ( 09/11/1980)
      Estatutos (29/11/1981)
      2 cartas recibidas
      Recortes de prensa e 2 comunicados

      Xunta de Organizacións Galegas en Europa
      Irmandade Galega de Rubí
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-IrGaRub · Fondo · 1981-05-24 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel (fotocopia):

      Carta (1999)

      Conservada en formato papel (orixinal):

      Enquisa "Fontes documentais das sociedades galegas"
      Carta (2002)
      2 dípticos co programa da festa galega con motivo do Día das Letras Galegas (2007-2008)
      Calendario e emblema societario
      Revista "O Pardao : a revista de cultura galega"

      Irmandade Galega de Rubí
      Sociedad Gallega Sementeira
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-SU-SGSem · Fondo · 1981-01-18 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel (orixinais):

      Programa das festas de San Xoán de 2010
      Tarxeta postal
      Boletín "Semente : voceiro"
      Boletín "Voceiro da S.G. Sementeira"

      Sociedad Gallega Sementeira
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-SU-FSGS · Fondo · 1980-11-29 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel (orixinais):

      Estatutos da FAGS (1973)
      Actas das reunións da Comisión Executiva (1980-1981)
      Circular enviada aos centros que conforman a Federación
      Enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1999)
      Folleto do I Día de Galicia en Suiza (1981)
      Folleto: Arte e cultura de Galicia (1983)
      Folleto da representación do "Ballet Gallego Rey de Viana" (1983)
      Folleto e folla voandeira do Día de Galicia en Suiza (1985)
      Políptico: Arte e cultura da Galiza (1986)
      Díptico do Día das Letras Galegas, Arte e Cultura da Galiza (1986)
      Díptico co dossier de prensa do programa Arte e cultura da Galiza e do grupo Milladoiro (1986)
      Folleto do Día das Letras Galegas, Arte e Cultura de Galiza (1987)
      Folleto do Día das Letras Galegas (1988)
      Folleto do Día da Patria Galega (1990)
      Emblema societario
      Revista "Diáspora : revista da Federación de Sociedades Galegas na Suíza"
      Boletín "Letras Galegas"

      Conservada en formato papel (fotocopias):

      Estatutos da FSGS (1985)
      Circular enviada aos centros que conforman a Federación (1981)

      Federación de Sociedades Galegas na Suiza