Galicia

Área de elementos

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

  Nota(s) de fonte

   Nota(s) de despregue

    Termos equivalentes

    Galicia

     Termos asociados

     Galicia

      359 Descrición arquivística resultados para Galicia

      264 resultados directamente relacionados Excluir termos reducidos/limitados
      Aires da miña terra
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-TCel-07-01-01 · Subserie · 2002 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta revista societaria esta editada para informar aos socios da Sociedade Terra de Celanova e Baixa Limia, A.C., das actividades organizadas e «...saldrá por los caminos de Venezuela todas aquellas facetas que constituyan el acervo cultural e histórico de las Terras de Celanova e Baixa Limia».

      Números conservados en formato papel:

      2002: n. 1-2
      2003: n. 3-4
      2004: n. 5-6
      2005: n. 7-8
      2006: n. 9-10
      2007: n. 11-12
      2008: n. 13-14
      2009: n. 15
      2010: n. 18

      Terras de Celanova e Baixa Limia A.C.
      O' Lucense : Órgano Informativo
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-ProLug-07-01-01 · Subserie · 2001 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta publicación está editada pola sociedade Fillos da Provincia de Lugo, integrada por socios da Hermandad Gallega de Venezuela, naturais da provincia galega. Realizan unha descrición pormenorizada da historia do centro desde a súa fundación, e un percorrido sobre a xeografía, a cultura e a historia da provincia.

      Número conservado en formato papel:

      2001: n. 7

      Asociación Civil Fillos da Provincia de Lugo
      ¡Terra! : Boletín Informativo
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-JuDemo-07-01-01 · Subserie · 1974 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta publicación de carácter político, actúa como portavoz deste grupo, co obxectivo de loitar por unha España democrática e reivindicar a personalidade propia dos pobos catalán, galego e vasco. A revista recolle crónicas, artigos, comentarios e outro tipo de escritos arredor da situación socio-política en España.Tamén informa das opinións e reaccións políticas noutros países con respecto ao réxime franquista.

      Número conservado en formato papel:

      1974: n. 1

      Junta Democrática de Galicia en Caracas
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-JuDemo · Fondo · 1974-09-02 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel (orixinal):

      Manifesto da "Junta Democrática de España" (1974)
      Revista "¡Terra! : Boletín Informativo"

      Junta Democrática de Galicia en Caracas
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HPEst-07-01-01 · Subserie · 1981 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta publicación foi editada para conmemorar o 22º aniversario fundacional desta sociedade. Realizan unha descrición pormenorizada da historia do centro desde a súa fundación, e un percorrido sobre a xeografía, a cultura e a historia do concello de A Estrada e de Galicia en xeral. Complétase cunha serie de relatos literarios, anécdotas e poesías.

      Número conservado en formato papel:

      1981: 22º aniversario

      Centro Benéfico Social Hijos de La Estrada
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGVa-07-01-01 · Subserie · 1988 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta revista societaria foi creada pola Hermandad Gallega de Valencia, para informar aos seus socios dos actos sociais e culturais desenvolvidos e/ou nos que tivo participación a entidade. Complétase con noticias procedentes de Galicia e actualidade deportiva. Tamén inclúe composicións literarias.

      Números conservados en formato papel:

      1988: n. 1
      1993: n. 11
      1994: n. 12

      Hermandad Gallega de Valencia
      Hermandad Gallega de Valencia
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGVa · Fondo · 1980-06-16 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este fondo contén a seguinte documentación:

      Conservada en formato papel:

      Estatutos (1986) (fotocopias)
      Enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1998) (orixinal)
      Revista "Galicia en Valencia : Órgano Informativo de la Hermandad Gallega de Valencia" (orixinal)

      Hermandad Gallega de Valencia
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-07-04-01 · Subserie · 2007 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Xornal da Secretaría de Relacións Públicas da "Hermandad Gallega de Venezuela" que comeza a súa andadura en setembro de 2007 como voceiro da Xunta Directiva.

      Números conservados en formato papel:

      2007: n. 1-5
      2008: n. 6-13
      2009: n. 14

      Hermandad Gallega de Venezuela
      La Hermandad Hoy
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-07-02-04 · Subserie · 2003 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Boletín societario da "Hermandad Gallega de Venezuela" con fotografías dos diversos eventos e actividades que organiza a entidade.

      Números conservados en formato papel:

      2003: outubro
      2004: maio

      Hermandad Gallega de Venezuela
      Tips H.G.
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-07-02-03 · Subserie · 2001 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Boletín da Secretaría de Relacións Públicas da "Hermandad Gallega de Venezuela". Consta de dúas follas con fotografías dos diversos eventos e actividades que organiza a entidade durante a semana e que tamén se pode consultar na web da entidade galego-venezolana. A partir de xuño do ano 2005 pasa a titularse "Somos Hermandad: Publicación de la Secretaría de Relaciones Públicas de la Hermandad Gallega de Venezuela".

      Números conservados en formato papel:

      Tips H.G.:

      2005: n. 246-253, 255-258

      Somos Hermandad:

      2005: n. 264-265, 267-272
      2008: n. 430-431
      2009: n. 467
      2010: n. 480-522

      Hermandad Gallega de Venezuela
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-07-02-02 · Subserie · 1996 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Boletín que comezou a súa andadura en abril de 1996 co obxectivo de informar á colectividade das xestións e plantexamentos da Xunta Directiva da "Hermandad Gallega de Venezuela" durante o seu período de goberno.

      Número conservado en formato papel (fotocopias):

      1996: abril

      Hermandad Gallega de Venezuela
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-07-02-01 · Subserie · 1988 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este boletín foi creado pola Agrupación Galaica, o sector máis nacionalista dentro dos diversos grupos que integran a Hermandad Gallega de Venezuela, para informar sobre as actividades, programas e opinións deste grupo. Complementa esta información con diversas achegas sobre a cultura galega, principalmente notas biográficas de galegos ilustres.

      Números conservados en formato papel:

      1988: n. 1 (marzal), abril/maio
      1989: abril/maio

      Hermandad Gallega de Venezuela
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-07-01-10 · Subserie · 2003 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Publicación editada para dar a coñecer e difundir a actividade artística dos numerosos grupos folclóricos das entidades de emigrantes residentes en Venezuela. A Hermandad Gallega de Venezuela e o seu grupo de danza Semente Nova organizan a edición do ano 2003 do Festival de Danzas Folclóricas Internacionales e con tal motivo editan esta revista para publicitar este certame.

      Número conservado en formato papel:

      2003: XXIVº festival

      Hermandad Gallega de Venezuela
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-07-01-09 · Subserie · 1960 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      A Peña de xadrez "Alexandre Bóveda", pertencente ao Lar Gallego de Caracas decide publicar esta revista coa intención de "acercar más a nuestros consocios y mantenerlos informados de cuanto interesante ocurra dentro y fuera de la Peña en este mundillo del Ajedrez". Tratan pois todos os aspectos sobre o mundo do xadrez, deporte moi popular en Venezuela, e ofrecen artigos sobre este mundo con noticias a nivel nacional e internacional "propendiendo en la modestia de sus fuerzas a la difusión y progreso del ajedrez en toda Venezuela".

      Números conservados en formato papel (fotocopias):

      1960: n. 1-12
      1961: n. 13-19

      Hermandad Gallega de Venezuela
      Aires da Terra
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-07-01-08 · Subserie · 1961 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Revista societaria que comeza a súa andadura en maio de 1961 coa intención de publicarse de maneira mensual e centrada no acervo cultural e histórico de Galicia.

      Números conservados en formato dixital e papel (fotocopias):

      1961: n. 1

      Hermandad Gallega de Venezuela
      Hermandad Gallega de Venezuela
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-07-01-06 · Subserie · 1970 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta publicación societaria contén abundante información, gráfica e escrita, sobre as súas actividades de carácter cultural e social e outros aspectos arredor da mesma (infraestruturas, relacións institucionais, órganos directivos, etc.). Combina esta información propia da prensa institucional con escritos de carácter cultural arredor de Galicia, España ou Venezuela (literatura, arte, costumes, notas biográficas, opinións de intelectuais, etc.) e reproducións de artigos doutros xornais.

      Números conservados en formato papel:

      1973: n. 8-10
      1990: 30º aniversario
      1994: decembro
      1995: abril
      2000: 40º aniversario
      2005: 44º aniversario

      Hermandad Gallega de Venezuela
      Presencia de Galicia en Venezuela
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-07-01-05 · Subserie · 1989 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Edición especial da revista "Bohemia" que deu comezo acompañando ao número 1.363 da revista, publicado en agosto de 1989. O motivo desta serie foi dar conta da presencia de Galicia en Venezuela e xurdiu grazas ao aporte de diversas empresas e á colaboración da Xunta Directiva da "Hermandad Gallega de Venezuela".

      Número conservado en formato papel:

      [1989]: n. especial

      Hermandad Gallega de Venezuela