Hermandad Gallega de Venezuela

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Hermandad Gallega de Venezuela

Forma(s) paralea(s) do nome

 • Irmandade Galega de Venezuela

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

  Outra(s) forma(s) de nome

   Identificadores para institucións

   Área de descrición

   Datas de existencia

   1960-10-12 ata a actualidade

   Historia

   A "Hermandad Gallega de Venezuela" creouse o 12 de outubro de 1960 tras a fusión das tres entidades galegas existentes en Caracas naquel momento, o "Centro Gallego" (1948), o "Lar Gallego" (1946) e a "Casa de Galicia" (1956), cun total de 800 socios fundacionais. A partir de 1962 esta sociedade experimentou un gran crecemento económico e social, coa compra do Banco Unión" e do antigo "Club Casablanca" en Maripérez donde queda instalada a súa sede.
   Nos seus Estatutos recollen os obxectivos sociais:
   a) Fins Culturais: fomentar, divulgar e defender o idioma e a cultura galegas, e os valores autóctonos de Galicia; promocionar a nosa cultura dentro de Venezuela e realizar intercambios culturais cos demais pobos iberoamericanos; crear centros de cultura, con especial dedicación a Galicia e Venezuela.
   b) Fins Asistenciais: promover a creación de servicios médico-asistenciais, de previsión e axuda aos asociados galegos.
   c) Fines Deportivo-recreativos: fomentar e desenvolver actividades deportivase e recreativas de carácter aficionado entre os asociados, promocionando a creación de agrupacións artísticas.
   Na súa sede principal teñen instalados os servicios sociais e desenvolven a maior parte das súas actividades recreativas; no ano 1985 constrúen un novo edificio donde está instalada a biblioteca "Curros Enríquez" que conta cun fondo bibliográfico de 20.000 volumes.
   Entre as moitas actividades de carácter cultural emiten un programa de radio dominical "Sempre en Galiza" de gran difusión en Venezuela e manteñen económicamente o Colexio "Castelao", fundado o 28 de xaneiro de 1965. Editan o boletín informativo "Irmandade" e, dende 1971 a 1976 publicaron a "Revista da Hermandad Gallega de Venezuela", con noticias sobre as actividades societarias, e dende novembro de 1987 editan a revista informativa "Punto de Unión".
   Teñen tamén un hospital donde prestan servicios sanitarios asistenciais aos seus socios.
   No ano 1992, ante a crise económica e para facer fronte ás débedas convirten a institución nunha "sociedad por accións".

   Lugares

   América
   Venezuela
   Caracas
   España
   Galicia

   Estatuto xurídico

   Asociación civil de emigrantes galegos

   Funcións, ocupacións e actividades

   Culturais, deportivas, instrutivas, recreativas, benéficas, asistenciais, mutualistas

   Mandatos/fontes de autoridade

   Estructura/xenealoxía interna

   Contexto xeral

   Área de relacións

   Área de puntos de acceso

   Materias

   Lugares

   Occupations

   Área de control

   Identificador do rexistro de autoridade

   AE-VEN-HGV

   Identificador da institución

   ES GA 15078 ACCG

   Regras e/ou convencións usadas

   NOGADA

   Estado de elaboración

   Borrador

   Nivel de detalle

   Parcial

   Datas de creación, revisión ou eliminación

   Revisada por Adriana Cousillas o 10/09/2019

   Idioma(s)

   • galego

   Escritura(s)

   • latino

   Fontes

   Bases de datos do AEG

   Notas de mantención