Showing 23 results

Archival description
Cousas Nosas
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-UR-CaGa-07-01-04 · Subseries · 1956 -
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Esta revista foi editada polos empregados da Casa de Galicia de Montevideo. O seu primeiro número sae como unha homenaxe aos fundadores da mesma con motivo do seu trinta e nove aniversario fundacional. Céntrase principalmente na información sobre o Club de empregados e, en menor medida, sobre a Casa de Galicia. Contén bastantes artigos sobre Galicia e a súa cultura: literatura, música, as rutas turísticas, lembranzas ou opinións e a traxectoria de galegos na emigración. Por último, inclúe colaboracións literarias de escritores galegos.

Número conservado en formato papel:

1956: n. 1

Untitled
Casa de Galicia : 50 años
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-UR-CaGa-07-03-01 · Subseries · 1967
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Esta publicación da Casa de Galicia de Montevideo editouse en conmemoración do cincuenta aniversario social, facendo un percorrido pola súa historia; aparece un compendio das actividades realizadas pola institución nestes cincuenta anos, evolución do número de socios, servizos médicos, medios materiais, etc.

Número conservado en formato papel:

1967 (50º aniversario)

Untitled
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-UR-CaGa · Fonds · 1917-10-01 -
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Estatuto aprobado en 1957 e publicado en 1958
Folleto sobre a Policlínica Central
Folleto sobre asistencia integral de saúde
Folleto sobre afiliación
Folleto sobre o FONASA
Folletos "Tu salud nos importa"
Folleto "Cinco poemas galegos" de Victor Luis Molinari
Folleto "Valoración de Pondal" de Luis Tobío
Folletos polo Día de Galicia
Programa de acto cultural
Convite á conferencia de Carlos Zubillaga Barrera
Convite a ciclo de conferencias
Revista "Ecos da Terra : Órgano oficial de Casa de Galicia de Montevideo"
"Revista Salud : Publicación oficial de Casa de Galicia"
Revista "Casa de Galicia"
Revista "Cousas Nosas"
"El Boletín : Publicación Oficial de Casa de Galicia"
Memoria "Casa de Galicia : 50 años"
Memoria "Casa de Galicia : El Día"
Memoria "Casa de Galicia : 90 años"

Conservada en formato papel orixinal, facsímil e dixital:

Revista "Alma Gallega : Órgano oficial de Casa de Galicia"

Conservada en formato dixital:

Semanario "Galicia Nueva : Semanario Regional"

Untitled
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-UR-CaGa-05-02-01-03 · File · 1946 -
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Folletos editados pola Casa de Galicia de Montevideo co programa de actos previstos en celebración do Día de Galicia, conservados en formato papel:

  • 1946
  • 1947
  • 1949
  • 1981
  • 18/07/1981, coa participación de Cristina Fernández
Untitled
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-UR-CaGa-07-01-06 · Subseries · 1918 - 1919
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Semanario feito exclusivamente para Galicia e os galegos residentes en Uruguai. Destaca a atención preferente que fan á Casa de Galicia de Montevideo (actividades societarias, directivas, seccións, etc.). Na práctica converteuse no seu voceiro oficial.
Tamén conta con artigos literarios e culturais. Defende o pensamento rexionalista.
Naceu coa intención de continuar co labor de Tierra Gallega, ambos os dous semanarios foron fundados e dirixidos por José M.ª Barreiro.

Números conservados en formato dixital:

1918: n. 1-12
1919: n. 13

Untitled
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-UR-CaGa-07-02-01 · Subseries · 1995 -
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Esta publicación edítase simultaneamente con «Ecos de Terra», coa finalidade específica de informar aos socios das actividades sociais da Casa de Galicia, principalmente dos servizos médicos da mesma, convenios de asistencia, obras nos policlínicos, departamentos médicos, visitas. Tamén aparecen algunhas noticias sobre o labor doutras seccións da entidade, como a biblioteca, o Instituto Curros Enríquez, etc.

Números conservados en formato papel:

1995: n. 1-6
1996: n. 7-9
1997: n. 10

Untitled
Casa de Galicia
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-UR-CaGa-07-01-03 · Subseries · 1991 -
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Esta publicación societaria está editada para informar aos seus socios e á colectividade sobre as actividades realizadas pola institución, evolución do número de socios, servizos médicos, medios materiais, edificios, etc.

Número conservado en formato papel:

1991: n. 1

Untitled
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-UR-CaGa-07-01-05 · Subseries · 1934 - 1967
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Revista societaria centrada na información das súas actividades sociais por seccións (sanidade, beneficencia, educación, etc.), reprodución da memoria social (balance de caixa, listados de socios, estatísticas médicas, composición da directiva, inventarios xerais, balances económicos, descrición de actividades, etc.). O resto da revista aborda diferentes temas galegos (cultura, xeografía, literatura, personaxes ilustres), comentarios de libros galegos, sección humorística e colaboracións literarias.

Números conservados en formato dixital:

Fondo Xesús Canabal:
1922: outubro (n. extra. dedicado a Concepción Arenal)
1927: novembro
1935: [n.s.] n. 1
1937 (n. extra 20º aniversario)
1964: febreiro

Números conservados en formato papel:

Facsímil:

1922: outubro (n. extra. dedicado a Concepción Arenal)
1927: novembro
1941: xullo

Orixinal:

1936: n. 2
1945: decembro (n. extra. 28º aniversario)
1960: xaneiro

Untitled
Casa de Galicia : El Día
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-UR-CaGa-07-03-02 · Subseries · 1989
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Esta publicación societaria aparece como un suplemento da revista «Alma Gallega», voceiro oficial da entidade do mesmo nome. O número consultado de 1989, fai un percorrido polo desenvolvemento da entidade nos últimos setenta anos de vida societaria: actividades, directivas, socios fundadores, servizos médicos, medios materiais, edificios, etc. Inclúe ademais un boletín dos servizos asistencias que ofrecen.

Número conservado en formato papel:

1989 (72º aniversario)

Untitled
Folleto sobre afiliación
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-UR-CaGa-05-01-03 · Item · 199? -
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Folleto de difusión da actividade mutualista e e asistencia sanitaria ofrecidas pola Casa de Galicia de Montevideo e "Tarjeta D", conservado en formato papel.

Untitled