Amosando 27 resultados

Descrición arquivística
Agrupación argentino-gallega pro-Centro Gallego
Agrupación argentino-gallega pro-Centro Gallego
Folleto
Folleto
Revista Xuve-Breogán
Revista Xuve-Breogán
Folleto sobre Antolín Faraldo
Folleto sobre Antolín Faraldo
Recortes de prensa
Recortes de prensa
Centro Gallego de Buenos Aires
Centro Gallego de Buenos Aires
Acta de constitución da entidade
Acta de constitución da entidade
Libro de actas das reunións da Comisión Directiva
Libro de actas das reunións da Comisión Directiva
Estatuto social del Centro Gallego de Buenos Aires
Estatuto social del Centro Gallego de Buenos Aires
Enquisas ao IACG
Enquisas ao IACG
Libro de rexistro xeral de socios
Libro de rexistro xeral de socios
Folleto Centro Gallego Institución Mutualista sin fines de lucro
Folleto Centro Gallego Institución Mutualista sin fines de lucro
Folleto Fundación Galicia Salud
Folleto Fundación Galicia Salud
Regulamento interno para os concursos literario-musicais
Regulamento interno para os concursos literario-musicais
Regulamento interno para os concursos literario-musicais para o trienio 1961-1963
Regulamento interno para os concursos literario-musicais para o trienio 1961-1963
Ponencia no congreso Emigración Gallega
Ponencia no congreso Emigración Gallega
Primera Semana de Galicia en Luján
Primera Semana de Galicia en Luján
Instituto Argentino de Cultura Gallega
Instituto Argentino de Cultura Gallega
Catálogo
Catálogo
Folleto Desarrollo Económico
Folleto Desarrollo Económico