Amosando 438 resultados

Descrición arquivística
42 resultados con obxectos dixitais asociados Mostrar só resultados con obxectos dixitais
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-Puent-02-01-01-01 · Unidade documental composta · 1927 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Libro de 17 Actas das reunións das Xuntas Directivas da sociedade "Puentedeume y su Partido Judicial" dende 17/02/1927 ata 26/09/1929 (25 páxinas), conservado en formato dixital e impreso.

Puentedeume y su Partido Judicial. Sociedad Española de Beneficencia y Recreo
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CUB-HCed-02-01-01-01 · Unidade documental composta · 1937 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas da sociedade "Hijos del Ayuntamiento de Cedeira", conservados en formato dixital e impreso:

 • Libro de actas dende 1937 ata 1951: só dixitalizada a primeira acta do libro nº 2, nº 160, do día 25/05/1937 (7 páxinas)
 • Libro de actas dende 1951 ata 1965: só dixitalizada a primeira acta do libro nº 3, nº 315, do día 18/06/1951 (3 páxinas)
 • Libro de actas dende 1965 ata 1979: só dixitalizada a última acta do libro nº 4, do día 13/07/1979 (3 páxinas)
Hijos del Ayuntamiento de Cedeira
Contrato de arrendamento
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CUB-HCed-05-05-01-01 · Unidade documental simple · 1921
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Contrato de arrendamento para a instalación da secretaría da sociedade "Hijos del Ayuntamiento de Cedeira" no Centro Gallego da Habana do 01/08/1921 (2 páxinas), conservado en formato dixital.

Hijos del Ayuntamiento de Cedeira
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-Puent-02-01-01-01 · Unidade documental composta · 1947 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas da "Sociedad de Instrucción Naturales del Ayuntamiento de Puentes".

Conservado en formato dixital:

 • Libro de 98 actas dende 16/01/1947 ata 17/12/1963 (361 páxinas)

Conservado en formato dixital e impreso:

 • Libro de actas dende 21/01/1964 ata 1982. Dixitalizado dende 21/01/1964 ata 20/03/1968 (75 páxinas)
Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-Puent-02-02-03-01 · Unidade documental composta · 1924 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Regulamentos da sociedade "Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez":

Conservado en formato dixital:

 • Regulamento aprobado o 01/12/1920 en Xunta Xeral Extraordinaria (32 páxinas)
 • Regulamento aprobado o 29/10/1922 (14 páxinas)

Conservados en formato dixital e impreso (incompletos):

 • Regulamento aprobado o 18/11/1941 en Xunta Xeral (27 páxinas)
 • Regulamento aprobado o 28/11/1951 en Xunta Xeral (28 páxinas)
Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez
Fichas de socios
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-Puent-03-02-02-01 · Unidade documental composta · 1921 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Fichas de socios da "Sociedad de Instrucción de Naturales de Puentes de García Rodríguez", conservadas en formato dixital:

 • Ficha de 1921
 • Ficha de 1924
 • Ficha de 1958
Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez
Memorias sociais
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-Puent-05-05-02-01 · Unidade documental composta · 1915 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Memorias dos traballos realizados anualmente, presentadas en sesións celebradas pola Xunta Xeral da "Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez":

Conservadas en formato dixital: memorias dos anos 1915, 1917-1919, 1922, 1925-1927, 1932-1938

Conservadas en formato dixital e impreso: memorias dos anos 1928-1931, 1939

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez
Regulamentos
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-UMug-02-02-03-01 · Unidade documental composta · 1917 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Regulamentos conservados en formato dixital e impreso:

 • Regulamento social da "Unión Mugardesa de Instrucción" reformado en Xunta Xeral Extraordinaria o 25/03/1917 (11 páxinas)
 • Regulamento xeral da "Unión Mugardesa de Instrucción" aprobado en Xunta Xeral o 04/08/1923 (15 páxinas)
 • Regulamento xeral da "Unión Mugardesa de Beneficencia y Recreo" aprobado en Xunta Xeral o 29/04/1947 (28 páxinas)
Unión Mugardesa
Diplomas e certificados
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-UMug-05-05-01-01 · Unidade documental composta · 1911 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Diplomas e certificados da "Unión Mugardesa", conservados en formato dixital:

 • Modelos de diploma de socio de mérito e de socio fundador
 • Diploma de premio á constancia outorgado a José Pico Corral (1919)
 • Diploma pola participación no IV día de Galicia Exterior (12-13/08/2004)
 • Nota informativa sobre a festa da Merced (01/04/1982)
 • Certificado do Concello de Mugardos, asinado polo seu secretario, Francisco Galán Castro, coas normas a seguir para as delegacións da sociedade (23/06/1911)
Unión Mugardesa
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-UMug-07-04-01 · Subserie · 1922 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Este xornal escolar informa sobre as actividades dos alumnos das escolas de Mugardos (moitas delas subvencionadas ou creadas polos emigrantes naturais deste concello e residentes en Cuba), da súa problemática e necesidades. Publican tamén traballos dos escolares e pequenas noticias culturais da comarca.

Número conservado en formato dixital:

1922: n. 7

Unión Mugardesa
Recibo
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-UBar-04-03-01 · Unidade documental simple · 1990
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Bono de recoñecemento da "Federación de Sociedades Españolas de Cuba" en favor da sociedade "Unión Barcalesa" polo seu aporte económico para mercar lámpadas (27/04/1990), conservado en formato dixital.

Unión Barcalesa
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-RouLou-01-01 · Unidade documental composta · 1957
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Expediente de fusión das sociedades "Progreso de Lousada" e "Hijos de Roupar" na sociedade de nova creación "Roupar y Lousada", conservado en formato papel (fotocopias):

 • Regulamento aprobado en Xunta Xeral Extraordinaria o 05/05/1957
 • Inventario de propiedades de ambas sociedades
 • Acta de fusión do 05/07/1957
 • Envío para aprobación do Gobernado da Provincia de A Habana (05/07/1957)
Roupar y Lousada, Sociedad de Recreo y Beneficencia
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-RouLou-03-01-01-01 · Unidade documental composta · 1957 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Correspondencia recibida pola sociedade "Roupar y Lousada":

Conservada en formato dixital e impreso:

 • 1 carta enviada en 1958 polo Alcalde de Xermade, Celestino Pardo Vázquez.
 • Carta enviada dende a empresa Rivera y Cía. á sociedade sobre unhas xardineiras do seu Panteón (21/05/1959)
 • 3 cartas enviadas ó longo do ano 1959 polo mestre de Roupar, Benito López García, á Sociedade.
 • Carta enviada polo Presidente da Comisión de Festexos de Roupar, Manuel Fernández Pardo, ao Director, Lázaro Seco Alonso (25/08/1959)
Roupar y Lousada, Sociedad de Recreo y Beneficencia
Regulamento
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CUHSar-02-02-03-01 · Unidade documental simple · 1955
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Regulamento da sociedade "Hijos del Distrito de Sarria, Sociedad de Beneficencia y Protección Mutua" conservado en folleto orixinal e na edición facsímil: "Regulamentos e Estatutos das Sociedades Galegas de Cuba" editada pola Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia:

 • Regulamento aprobado en Xunta Xeral Extraordinaria o día 22/12/1955 (56 páxinas)
Hijos del Distrito de Sarria, Sociedad de Beneficencia y Protección Mutua
Libros de rexistro de socios
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CUHSar-03-02-01-01 · Unidade documental composta · 1917 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Libros de rexistro de socios da sociedade "Hijos del Distrito de Sarria, Sociedad de Beneficencia y Protección Mutua", conservados en formato dixital:

 • Libro de rexistro dende febreiro de 1917 ata xuño de 1926 (22 páxinas), dixitalizado incompleto
 • Libro de rexistro dende 1963 ata 2004 (80 follas)
Hijos del Distrito de Sarria, Sociedad de Beneficencia y Protección Mutua
Libros de rexistro de socios
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-ValOro-03-02-01-01 · Unidade documental composta · 1907 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Libros de rexistro de socios da sociedade "El Valle de Oro", conservados en formato dixital incompletos:

 • Libro de rexistro de socios número 1 dende 1907 ata 1949 (32 páxinas)
 • Libro de rexistro de socias do ano 1932 (6 páxinas)
 • Libro de rexistro de socios do ano 1949 (9 páxinas)
 • Libro de rexistro de socios dende 1955 ata 1993 (32 páxinas)
El Valle de Oro. Sociedad de instrucción, protección y recreo