Amosando 10 resultados

Descrición arquivística
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-BR-CEG · Fondo · 1976 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Carta dirixida a Manuel Suárez Suárez (1991)
Convite a participar na VI Confraternización de Xeracións Galego-Baianas
Programa "O povo galego : mentalidade, caminhos, espaços"
Folleto do Centro de Estudos Galegos
Folleto con "Cantigas Galegas"
Modelo de ficha de socios

Centro de Estudos Galegos de Salvador de Bahia
Centro Espanhol de Salvador de Bahia
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-BR-CESal · Fondo · 1911 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital:

Libros de Actas das Reunións das Xuntas Directivas (1929-1932, 1967-1968, 1972-1975)
Libros de rexistro de socios (1911-1919, 1930-)

Conservada en formato papel:

Folleto sobre a escola de danza folclórica (1993)
Folleto sobre a nova sede
Modelo de ficha de inscrición de socios
Revista "Centro Cultural e Recreativo Espanhol"
Boletín "Informativo Centro Espanhol : Boletim Informativo do Centro Espanhol"
Boletín "Olé"
Boletín "Centro Espanhol"

Centro Espanhol de Salvador de Bahia
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-BR-CESal-07-01-01 · Subserie · 1975 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Esta revista societaria foi publicada para informar das actividades aos socios, dedicando grande parte deste número á historia da sociedade editora, ás súas instalacións, directivas, etc.

Número conservado en formato papel:

1975: xullo

Centro Espanhol de Salvador de Bahia
Olé
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-BR-CESal-07-02-02 · Subserie · 1998 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Esta publicación societaria está editada polo Centro Espanhol de Salvador de Bahia e este número en concreto está dedicado á memoria dun dos seus presidentes, Raúl Boulhosa. Ten numerosas noticias sobre a vida social dos integrantes da entidade, das diversas actividades realizadas polo Centro, e artigos sobre temas moi diversos de interese para os socios (desde aspectos médicos, ata turismo, deportes, etc.).

Número conservado en formato papel:

1998: n. 3

Centro Espanhol de Salvador de Bahia
Centro Espanhol
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-BR-CESal-07-02-03 · Subserie · 1988 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Esta publicación societaria está editada polo Centro Espanhol de Salvador de Bahia para informar aos seus socios das diversas actividades realizadas pola entidade, das súas instalacións, dos seus socios etc. Aparecen ademais reportaxes sobre lugares de Galicia e a súa cultura. Está escrita en portugués.

Número conservado en formato papel:

1988: xullo

Centro Espanhol de Salvador de Bahia
Centro recreativo Uniâo do Río Tea
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-BR-CUTea · Fondo · 1974-12-08 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital:

Libros de actas
Documentos de oficina
Fotografías

Conservada en formato papel:

Modelo de proposta de socios
Modelo de ficha de inscrición
Modelo de convite

Centro recreativo Uniâo do Río Tea
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-BR-CabStgo · Fondo · 1960-11-22 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital:

Libros de actas das reunións das Xuntas Directivas (1960-2003) e das Asembleas de Socios (1960-2004)
Ficheiros de socios (1960-)
Fotografías (1960-1969)
2 DVD "Festividades de Santiago Apóstolo 2008"

Conservada en formato papel:

Díptico "O mundo fica pequeno para quem fala espanhol" (2006)
Tríptico "Si no habla baila!"
Tríptico "Noite Espanhola"
Díptico "Aqui, quem nao aprende espanhol, dança"
Folla voandeira "La fuerza del español en el mundo"
Carta coa composición da directiva para 2000-2002
Carta coa composición da directiva para 2002-2004
Carta convidando a un acto (2005)
Carta coa composición da directiva para 2007-2010
Tríptico "Os vellos non deben de namorarse : unha artimaña escenográfica" (1994)
Díptico "Festividades do Apóstolo Xacobeo '99"
Díptico "Exposiçao Aquarelas : Antonio Lobo" (2001)
Tríptico "Festival Santiago Apóstol Caballeros de Santiago 2001"
Políptico "Festividades Santiago Apóstolo 2007"
"Festival de dança espanhola : trajetória & sentimentos"
Díptico co programa elaborado para o Día das Letras Galegas de 1997
Currículo de José Villarino Cortes
Modelos das fichas de socios
Modelo de carta
Revista "Sociedade Cultural Caballeros de Santiago"
Boletín "Plus Ultra : Boletim de la Sociedad Caballeros de Santiago"
Boletín "Informativo Caballeros de Santiago : Boletín Informativo da Sociedade Cultural Caballeros de Santiago"
Boletín "Associaçâo Cultural Caballeros de Santiago : Boletim Informativo"

Conservada en formato papel e dixital:

Proxecto cultural para 2008-2009

Asociación cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-BR-HESal · Fondo · 1885-01-01 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital:

Estatutos orixinais (1919)
Estatutos (1966)
Estatutos (1987)
Libro de rexistro de socios (1885-2006)
Libro de rexistro de socias (1963-2006)
8 ficheiros de socias e socios
Recorte de prensa do diario "A Tarde"
Fotografías
Memoria do período 1927-1928

Conservada en formato papel e dixital:

Estatutos (1996)
Boletim Informativo : Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Conservada en formato papel:

Regulamento interno (1976)
Carta coa enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1996)
Escudo
Revista "Gazeta da saúde : Real Sociedade Espanhola de Beneficência"
Revista "Sanatório Espanhol"
Revista "Hospital Espanhol"
Boletín "Informativo do Sanatório Espanhol : Publicaçâo da Real Sociedade Espanhola de Beneficência"
Boletín "Informativo Hospital Espanhol : Real Sociedade Espanhola de Beneficência"
Xornal "Espanhol sempre : Uma publicaçao da Real Sociedade Espanhola de Beneficência"

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia