Showing 169 results

Archival description
7 results with digital objects Show results with digital objects
Centro Gallego de Avellaneda
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-CGAv · Fonds · 1899-10-22 -
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato microfilme, dixital e papel:

 • Estatutos (27/12/1939) (fotocopias)

Conservada en formato microfilme e dixital:

 • Actas da Comisión Directiva (1899-1921, 1921-1928)
 • Actas da Comisión de Festas (1902-1910; 1920-1922)
 • Libro de rexistro de socios (1949-1961; 1955-1962)
 • "Boletín Oficial del Centro Gallego de Avellaneda" (1903-1907)

Conservada en formato microfilme:

 • "Boletín Oficial del Centro Gallego de Avellaneda" (1907-1920)

Conservada en formato papel e dixital:

 • Estatutos Civiles del Centro Gallego de Avellaneda, 1940 (fotocopias)
 • Revista "Breogán" (fotocopias)
 • Memoria do ano 1991 (orixinal)

Conservada en formato papel:

 • Enquisas "Censo Cultural" relativas a Medios de comunicación e Entidades (orixinal)
 • Boletín "Centro Gallego de Avellaneda" (orixinal)

Conservada en formato dixital:

 • Memoria do ano 1950
Untitled
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-AURVigL-07-03-01 · Subseries · 1949-1951
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Esta publicación societaria foi editada para informar aos socios do balance económico anual da entidade e das diversas actividades realizadas durante ese período.

Números conservados en papel:

1949: xaneiro (30º aniversario), decembro (31º aniversario)
1950: decembro (32º aniversario)
1951: decembro (33º aniversario)

Untitled
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-RVig-07-03-01 · Subseries · 1951-1962
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Esta publicación societaria foi editada para informar aos socios do balance económico anual da entidade e das diversas actividades realizadas durante ese período.

Números conservados en papel:

1949: xaneiro (30º aniversario), decembro (31º aniversario)
1950: decembro (32º aniversario)
1951: decembro (33º aniversario)
1953: xaneiro (35º aniversario)
1954: decembro (36º aniversario)
1956: xaneiro (37º aniversario), [decembro] (periodo 1955-1956)
1960: febreiro (41º aniversario)
1962: abril (43º aniversario)

Untitled
Memorias sociais
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CH-EECon-07-03-01 · Subseries · 2001 -
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Memoria anual editada por "Estadio Español de Las Condes".

Números conservados en formato papel:

2001
2002
2003
2004

Untitled
Memoria interna
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-UR-AEsFl-05-05-01-01 · Item · 1999
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Memoria social da entidade e da directiva correspondente ao período 1997-1999, conservada en formato papel (fotocopias).

Untitled
Casa de Galicia : 50 años
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-UR-CaGa-07-03-01 · Subseries · 1967
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Esta publicación da Casa de Galicia de Montevideo editouse en conmemoración do cincuenta aniversario social, facendo un percorrido pola súa historia; aparece un compendio das actividades realizadas pola institución nestes cincuenta anos, evolución do número de socios, servizos médicos, medios materiais, etc.

Número conservado en formato papel:

1967 (50º aniversario)

Untitled
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-UQui · Fonds · 1928-09-30 -
Part of Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato microfilme e dixital:

Correspondencia (1934-1956)

Conservada en formato dixital:

Acta da reunión da Asemblea social do día 19/06/1938 cos Estatutos
Memoria e balance do exercicio de 1941

Untitled