Amosando 4 resultados

Descrición arquivística
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGVa-03-01-02-01 · Unidade documental simple · 1998
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Enquisa "As sociedades galegas no mundo" cuberta pola "Hermandad Gallega de Valencia" a solicitude do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, conservada en formato papel.

Hermandad Gallega de Valencia
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGVa-07-01-01 · Subserie · 1988 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Esta revista societaria foi creada pola Hermandad Gallega de Valencia, para informar aos seus socios dos actos sociais e culturais desenvolvidos e/ou nos que tivo participación a entidade. Complétase con noticias procedentes de Galicia e actualidade deportiva. Tamén inclúe composicións literarias.

Números conservados en formato papel:

1988: n. 1
1993: n. 11
1994: n. 12

Hermandad Gallega de Valencia
Hermandad Gallega de Valencia
ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGVa · Fondo · 1980-06-16 -
Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Estatutos (1986) (fotocopias)
Enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1998) (orixinal)
Revista "Galicia en Valencia : Órgano Informativo de la Hermandad Gallega de Valencia" (orixinal)

Hermandad Gallega de Valencia