Memorias

Área de elementos

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

  Nota(s) de fonte

   Nota(s) de despregue

    Termos xerárquicos

    Memorias

     Termos equivalentes

     Memorias

      Termos asociados

      Memorias

       52 Descrición arquivística resultados para Memorias

       52 resultados directamente relacionados Excluir termos reducidos/limitados
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-RVig-07-03-01 · Subserie · 1951-1962
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Esta publicación societaria foi editada para informar aos socios do balance económico anual da entidade e das diversas actividades realizadas durante ese período.

       Números conservados en papel:

       1949: xaneiro (30º aniversario), decembro (31º aniversario)
       1950: decembro (32º aniversario)
       1951: decembro (33º aniversario)
       1953: xaneiro (35º aniversario)
       1954: decembro (36º aniversario)
       1956: xaneiro (37º aniversario), [decembro] (periodo 1955-1956)
       1960: febreiro (41º aniversario)
       1962: abril (43º aniversario)

       Asociación mutualista Residentes de Vigo
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-AURVigL-07-03-01 · Subserie · 1949-1951
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Esta publicación societaria foi editada para informar aos socios do balance económico anual da entidade e das diversas actividades realizadas durante ese período.

       Números conservados en papel:

       1949: xaneiro (30º aniversario), decembro (31º aniversario)
       1950: decembro (32º aniversario)
       1951: decembro (33º aniversario)

       Asociación mutualista Residentes de Vigo
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-CPEst · Fondo · 1943-10-23 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

       Estatutos aprobados o 25/09/1951 (fotocopias)
       Enquisas "Censo Cultural" do Consello da Cultura Galega sobre Entidades e sobre Medios de comunicación
       Documentos sobre a inauguración dunha galería de arte cunha exposición de Manuel Cordeiro (1988)
       Tríptico “Muestra fotográfica del artista Domingo Abril : del 8 al 19 de abril de 1991” na Galería de Arte “La Estrada”
       Convocatoria á Asamblea xeral extraordinaria do día 07/11/1992 que inclúe o Proxecto de Reforma dos Estatutos de setembro de 1992
       Boletín "Centro Cultural del partido de la Estrada"
       Publicación societaria "El Estradense"
       Memoria histórica da creación do Centro elaborada en decembro de 1986 que incorpora o poema titulado "Canto al Estradense"

       Centro cultural del partido de La Estrada
       Centro Galicia de Buenos Aires
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-CGal · Fondo · 1979-07-25 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo consta da seguinte documentación:

       Conservada en formato papel:

       Folletos informativos sobre o Instituto Argentino-Gallego "Santiago Apóstol":

       • Tríptico (1998)
       • Folla voandeira (2003)
       • Folleto informativo (2005)

       4 folletos de actividades culturais.

       2 folletos de actividades recreativas.

       Correspondencia:

       • Tarxeta postal
       • Enquisa

       Recorte de prensa (2001)

       Conservada en formato papel e microfilme:

       Xornal "Mundo Gallego"

       Centro Galicia de Buenos Aires
       Centro Orensano de Buenos Aires
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-COr · Fondo · 1941-01-25 - 1979-07-25
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación:

       Conservada en formato microfilme e dixital:

       Libros de Actas das reunións da Comisión Directiva da sociedade (1941-1962)
       Libros de actas das reunións da Subcomisión de Festas (1951-1956)

       Conservada en formato microfilme:

       Libros de Actas das reunións das Asembleas de Socios da sociedade (1941-1979)
       Xornal "El Orensano"

       Conservada en formato papel:

       Revista "Ronsel"
       Programa do "Concierto Folklórico de arte, música y canto coral popular gallego" organizado pola sociedade para o día 01/10/1947

       Conservada en formato microfilme e papel:

       Xornal "Opinión Gallega"

       Conservada en formato dixital:

       Memoria e balance do ano 1949

       Centro Orensano de Buenos Aires
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-CPPue · Fondo · 1935-06-30 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación:

       Conservada en formato microfilme:

       Libro de actas das reunións da Xunta Directiva e das Asembleas de Socios (1935-1936)
       Libro de actas das reunións da Xunta Directiva (1937-1941)
       Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios (1941-1976)
       Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios (1952-1984)
       Correspondencia (1935-1944)
       Libro de rexistro de socios (1950-1952)
       Memoria e balance social do ano 1937

       Conservada en formato papel:

       Estatutos e regulamento (1938)
       Convocatoria á asamblea xeral ordinaria (1942) (fotocopias)

       Centro renovación del partido judicial de Puenteareas
       Círculo social Valle Miñor
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-CirValMi · Fondo · 1928-03-11-
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación:

       Conservada en formato microficha:

       Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1928-1980)
       Libros de actas das reunións ordinarias e extraordinarias das Asembleas de Socios (1945-1985)
       Libros de solicitudes de ingreso de socios (1934-1959)

       Conservada en formato papel:

       Estatuto do Círculo Social Valle Miñor de los Municipios de Baiona-Gondomar y Nigrán (31/05/1990)
       Carta dirixida ao Consello da Cultura Galega que adxunta 1 enquisa
       Programa do Festival folclórico español do día 17/12/1988 no que actuaba o conxunto de danzas do Círculo Social Valle Miñor
       Boletín "Xuntos"
       "Boletín de noticias del Círculo Social Valle Miñor"
       Memoria e balance xeral dos anos 1987 e 1989

       Conservada en papel e en microficha:

       Revista "Miñor"

       Círculo social Valle Miñor
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-HAraVP-03-01-02-01 · Unidade documental composta · 1998-2005
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       O Presidente da sociedade "Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano, mutual, cultural y recreativa", Alfredo Carlos Peña, envía unha carta o día 11/11/1998 ao Xerente do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, Marcelino X. Fernández Santiago, para facerlle chegar:

       • Enquisa cuberta (7 páxinas)
       • Memoria do ano 1997 (3 páxinas)
       • Escudos das sociedades antecesoras e da actual (3 páxinas)
       • Estatutos (11 páxinas) (fotocopia)

       O Secretario da sociedade "Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano, mutual, cultural y recreativa", Francisco José Fontaíña, envía unha carta o día 16/02/1999 ao Consello da Cultura Galega coa súa revista societaria.

       O Presidente, Santos Gastón Juan, e o Secretario, Jorge Calvetti, da sociedade "Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano, mutual, cultural y recreativa", envían unha tarxeta postal para felicitar o ano 2005.

       Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano, mutual, cultural y recreativa
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-HAraVP · Fondo · 1990-06-13 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

       Estatutos e resolución de aprobación de reforma dalgúns artigos
       Correspondencia enviada ao Consello da Cultura Galega con documentos adxuntos
       Revista "Miña Terra"

       Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano, mutual, cultural y recreativa
       Hijos del ayuntamiento de Carnota
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-HACar · Fondo · 1934-09-01 - 1953
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato microfilme:

       Boletín "Vida carnotana"
       Memoria e balance da sociedade do exercicio de 1942

       Hijos del ayuntamiento de Carnota
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-HPLa · Fondo · 1908-08-07 - 1982-07-25
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación:

       Conservada en formato papel e microficha:

       Libro de actas das reunións da Comisión Directiva (1908-1916)
       Libro de rexistro de socios (1908-1919)
       Documentación da sociedade relativa á construcción do Hospital-Asilo de Lalín (1908-1912)

       Conservada en formato microficha:

       Libros de actas das reunións da Comisión Directiva dos anos 1929-1933, 1938-1941, 1952-1957
       Libros de actas das reunións da Asemblea Xeral de Socios dos anos 1908-1912, 1914, 1916, 1918-1919, 1922, 1924-1933
       Libros de actas das reunións da Subcomisión de Festas dos anos 1954-1962, 1966
       Correspondencia (1921-1960)
       Correspondencia recibida dende 1924
       Libros de rexistro de socios dos anos 1908-1925, 1914, 1916, 1945-1964

       Conservada en formato papel:

       Correspondencia e documentación dos anos 50 relativa á construcción dun Instituto Laboral en Lalín
       Correspondencia varia (1926-1980)
       Libros de contabilidade dos anos 1908-1911, 1914-1922
       Libro de contabilidade da Subcomisión de Festas (1961-1977)
       Listaxe de donacións recibidas pola sociedade para a construcción da Casa Social e memoria histórica da sociedade
       Recortes de prensa, correspondencia e demáis documentación da sociedade relativa á homenaxe á Ramón María Aller Ulloa na vila de Lalín no primeiro aniversario do seu pasamento (1967)
       Memoria e contas xerais da sociedade relativa aos anos 1904-1915 e publicada en 1916 (fotocopias)

       Hijos del partido de Lalín en Buenos Aires
       Hijos del partido judicial de Noya
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-HPNoia · Fondo · 1931-05-10 - 1986
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato microfilme:

       Revista "Noela"
       Memorias e balances dos exercicios sociais dos anos 1932-1940

       Hijos del partido judicial de Noya
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-HoRib · Fondo · 1922-04-30-
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

       Estatutos (1951) (fotocopias)
       Carta cunha pequena memoria da asociación, en contestación á enquisa "Censo cultural" enviada polo Consello da Cultura Galega (1991)
       7 memorias (1950, 1989-2006)

       Hogar de Ribadumia, asociación de instrucción, cultura y recreo
       Informe da Comisión Directiva
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-UParLal-07-03-01 · Subserie · 1947-1948
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Informe da Comisión Directiva da sociedade "Unión del partido de Lalín en Buenos Aires" sobre o exercicio financieiro 1947-1948 conservado en formato orixinal mecanografado.

       Unión del partido de Lalín en Buenos Aires
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-JVia · Fondo · 1954-01-02 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

       Acta de fundación (1954)
       Estatutos (1954)
       Carta do Secretario Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas (1995)
       Carta enviada á Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia (1995)
       Carta enviada ao Secretario Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas (2000)
       Enquisa "As sociedades galegas no Mundo"
       Recortes de prensa e outra documentación relativa ás áreas xeográficas de Viana, Trives ou Valdeorras
       2 convites a actividades recreactivas

       Juventud de Viana, Trives y Valdeorras, asociación cultural, social y recreativa
       Memoria
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-SocSill-07-03-01 · Subserie · 191? -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Memoria elaborada por un grupo de socios descontentos ante a Comisión Directiva da "Sociedad hijos de Silleda de protección mutua", conservada en formato papel.

       Sociedad hijos de Silleda de protección mutua
       Memoria 2010
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-SocParVed-07-03-03 · Subserie · 2010
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Memoria "Sociedad Parroquial de Vedra : cien aniversario : 1910-2010"

       Sociedad parroquial de Vedra de mutualidad y cultura