Memorias

Área de elementos

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

  Nota(s) de fonte

   Nota(s) de despregue

    Termos xerárquicos

    Memorias

     Termos equivalentes

     Memorias

      Termos asociados

      Memorias

       52 Descrición arquivística resultados para Memorias

       52 resultados directamente relacionados Excluir termos reducidos/limitados
       Memorias e balances
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-HPNoia-07-03-01 · Subserie · 1932-1940
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Memorias e balances dos exercicios sociais da sociedade "Hijos del Partido Judicial de Noya".

       Números conservados en microfilme:

       • 1932-1933
       • 1933-1934
       • 1934-1935
       • 1935-1936
       • 1936-1937
       • 1937-1938
       • 1938-1939
       • 1939-1940
       Hijos del partido judicial de Noya
       Memorias sociais
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-UQui-07-03-01 · Unidade documental composta · 1941
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Memoria e balance da sociedade "Unión Quiroguesa y sus distritos" do exercicio de 1941

       Unión Quiroguesa y sus distritos
       Síntese informativa
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-ConGa-07-03-03 · Subserie · 1965-09
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Síntese informativa elaborada a modo de memoria sobre a actividade desenvolvida polo "Consello de Galiza" durante os anos 1960-1965, conservada en formato papel.

       Consello de Galiza
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-SocEnt · Fondo · 1920-02-01 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

       Contrato de arrendamento dun pazo para establecer escolas públicas e vivendas para mestres (fotocopias) (1933)
       Folleto "Gran Festival Artístico y Danzante en honor de las familias y amistades de los señores consocios y Pro Quinta Social… el 17 de junio de 1939..." (fotocopias)
       Folleto “Extraordinario Festival Artístico y Danzante : celebrando el XX aniversario de la Institución y en honor de sus asociados : sábado 8 de junio de 1940...” (fotocopias)
       Memoria e balance dos anos 1939-1940 publicadas con ocasión do 20º aniversario da sociedade (fotocopias)

       Sociedad de fomento y educación hijos de Entienza
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-SocSill · Fondo · 1908-08-15 - 1982-07-25
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación:

       Conservada en formato papel e microficha:

       Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios da sociedade dos anos 1908-1914

       Conservada en formato microficha:

       Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios da sociedade dos anos 1915-1940

       Conservada en formato papel:

       Borrador da reforma dos Estatutos
       Estatutos aprobados na Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o día 21/07/1946
       Documentación varia sobre as escolas "Rosalía de Castro", "Bernardino Rivadavia" e "Francisco Giner de los Ríos"
       Planos para acometer ampliación no Campo Social de San Isidro dos anos 1955, 1961 e sen data
       Alzado da fachada do Hospital e Asilo e da Escola de Lalín
       Exercicios de lingua dun alumno dunha escola fundada pola sociedade
       Correspondencia recibida durante os anos 20 e 30
       Balance económico dunha festa celebrada o día 12/02/1911
       "Boletín informativo de la Asociación Hijos de Silleda"
       Memoria elaborada por un grupo de socios descontentos ante a Comisión Directiva
       Memoria e balance do exercicio 1968-1969
       Xornal "Prensa Hispánica : información española"
       Partitura musical dun pasodobre adicado á sociedade

       Sociedad hijos de Silleda de protección mutua
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-SocParVed · Fondo · 1910-09-25-
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

       • Estatutos (1981)
       • 4 folletos sobre a Festa dos Dolores (1988-1991)
       • 1 folleto sobre a Festa dos coristas (1981)
       • 1 convite á festa de fin de ano 1982
       • Boletín "Vedra Hoxe"
       • Memoria e balance dos exercicios 1980-1981, 1910-1990, 1992 e 2010
       Sociedad parroquial de Vedra de mutualidad y cultura
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-SocCot · Fondo · 1942-03-04 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación:

       Conservada en formato dixital:

       Estatutos de 1943

       Conservada en formato papel e microfilme:

       Estatutos reformados o día 01/10/1944 (fotocopias)

       Conservada en formato microfilme e dixital:

       Acta de constitución da entidade do día 04/03/1942
       Correspondencia recibida (1942-1946)
       Correspondencia enviada (1942-1947)
       Fichas de ingreso de socios (1942-1963)
       Balances económicos (1943-1947)
       Memoria social do ano 1943

       Sociedad parroquias unidas de Cotovade
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-UParLal · Fondo · 1921-01-30 - 1982-07-25
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación:

       Conservada en formato microficha:

       Libro de actas das reunións da Comisión Directiva (1943-1962)
       Libros de actas das reunións das Asembleas de Socios (1954-1962, 1966-1967)
       Libros de actas das reunións da Comisión de Festas (1954-1962, 1966-1967)
       Libros de actas das reunións de varias comisións (1938-1939, 1943-1944)
       Inventario de útiles de escolas financiadas pola sociedade dos anos 1922-1923 e documentación dos anos 1928-1929
       Correspondencia dos anos 1940-1953
       Libros de rexistro de socios dos anos 1921-1925, 1943 e 1947 e de matrícula de socios do ano 1957

       Conservada en formato papel:

       Libros de actas das reunións das Asembleas de Socios (1939-1963)
       Proxecto de "Comité Español de Acción Republicana y Civil en la República Argentina" presentado o día 17 de marzo de 1925
       Libros de actas das reunións da Comisión de Festas (1961-1977)
       Libro coas actas e sinaturas dos membros nas reunións da Subcomisión de Festas (1932-1946)
       Libros de actas e demáis documentación da Comisión Campo de Recreo (1943)
       2 programas educativos para as escolas financiadas pola sociedade, Regulamento publicado no ano 1922, e traballos dos alumnos que inclúen mapas, debuxos, etc.
       Carta enviada a Manuel Sánchez Gresande (1923)
       Libros de rexistro de socios dos anos 1921-1943 e 1971
       Fichas de socios dos anos 1967-1968
       Libro de contabilidade dos anos 1950-1971
       Documentos editados pola sociedade durante os anos 1926-1954: 1 cartaz e 4 folletos
       Recortes de prensa no "Diario Español" publicados con motivo da velada artística e danzante do 25 de maio de 1946, polo 25º aniversario da sociedade
       Comunicacións e manifestos dos anos 1936-1954 dirixidos á colectividade galega en Bos Aires, aos residentes de Lalín e aos electores e afiliados da "Federación de Sociedades Gallegas"
       Convite ao Gran Festival Lalinense
       Informe da Comisión Directiva sobre o exercicio financieiro 1947-1948
       Memoria elaborada pola sociedade ao cumplirse o 25º aniversario da súa creación

       Conservada en formato dixital:

       Correspondencia dos anos 1941-1942

       Conservada en formato microfilme:

       Correspondencia dos anos 1940-1942
       Libros de rexistro de socios dos anos 1922-1935

       Unión del partido de Lalín en Buenos Aires
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-USalv · Fondo · 1921-08-14
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación:

       Conservada en formato microfilme e dixital:

       Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios da sociedade dos anos 1921-1936
       Memoria e balance do 21º exercicio correspondente ao ano 1942 da sociedade

       Conservada en formato papel:

       Revista "Asociación Residentes de Salvatierra de Miño en la República Argentina"

       Unión progresista del distrito de Salvatierra de Miño
       Unión Quiroguesa y sus distritos
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-UQui · Fondo · 1928-09-30 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación:

       Conservada en formato microfilme e dixital:

       Correspondencia (1934-1956)

       Conservada en formato dixital:

       Acta da reunión da Asemblea social do día 19/06/1938 cos Estatutos
       Memoria e balance do exercicio de 1941

       Unión Quiroguesa y sus distritos