Memorias

Área de elementos

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

  Nota(s) de fonte

   Nota(s) de despregue

    Termos xerárquicos

    Memorias

     Termos equivalentes

     Memorias

      Termos asociados

      Memorias

       52 Descrición arquivística resultados para Memorias

       52 resultados directamente relacionados Excluir termos reducidos/limitados
       Centro Galicia de Buenos Aires
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-CGal · Fondo · 1979-07-25 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo consta da seguinte documentación:

       Conservada en formato papel:

       Folletos informativos sobre o Instituto Argentino-Gallego "Santiago Apóstol":

       • Tríptico (1998)
       • Folla voandeira (2003)
       • Folleto informativo (2005)

       4 folletos de actividades culturais.

       2 folletos de actividades recreativas.

       Correspondencia:

       • Tarxeta postal
       • Enquisa

       Recorte de prensa (2001)

       Conservada en formato papel e microfilme:

       Xornal "Mundo Gallego"

       Centro Galicia de Buenos Aires
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-SocParVed · Fondo · 1910-09-25-
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

       • Estatutos (1981)
       • 4 folletos sobre a Festa dos Dolores (1988-1991)
       • 1 folleto sobre a Festa dos coristas (1981)
       • 1 convite á festa de fin de ano 1982
       • Boletín "Vedra Hoxe"
       • Memoria e balance dos exercicios 1980-1981, 1910-1990, 1992 e 2010
       Sociedad parroquial de Vedra de mutualidad y cultura
       Memoria 2010
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-SocParVed-07-03-03 · Subserie · 2010
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Memoria "Sociedad Parroquial de Vedra : cien aniversario : 1910-2010"

       Sociedad parroquial de Vedra de mutualidad y cultura
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-JVia · Fondo · 1954-01-02 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

       Acta de fundación (1954)
       Estatutos (1954)
       Carta do Secretario Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas (1995)
       Carta enviada á Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia (1995)
       Carta enviada ao Secretario Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas (2000)
       Enquisa "As sociedades galegas no Mundo"
       Recortes de prensa e outra documentación relativa ás áreas xeográficas de Viana, Trives ou Valdeorras
       2 convites a actividades recreactivas

       Juventud de Viana, Trives y Valdeorras, asociación cultural, social y recreativa
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-HAraVP · Fondo · 1990-06-13 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

       Estatutos e resolución de aprobación de reforma dalgúns artigos
       Correspondencia enviada ao Consello da Cultura Galega con documentos adxuntos
       Revista "Miña Terra"

       Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano, mutual, cultural y recreativa
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-HAraVP-03-01-02-01 · Unidade documental composta · 1998-2005
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       O Presidente da sociedade "Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano, mutual, cultural y recreativa", Alfredo Carlos Peña, envía unha carta o día 11/11/1998 ao Xerente do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, Marcelino X. Fernández Santiago, para facerlle chegar:

       • Enquisa cuberta (7 páxinas)
       • Memoria do ano 1997 (3 páxinas)
       • Escudos das sociedades antecesoras e da actual (3 páxinas)
       • Estatutos (11 páxinas) (fotocopia)

       O Secretario da sociedade "Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano, mutual, cultural y recreativa", Francisco José Fontaíña, envía unha carta o día 16/02/1999 ao Consello da Cultura Galega coa súa revista societaria.

       O Presidente, Santos Gastón Juan, e o Secretario, Jorge Calvetti, da sociedade "Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano, mutual, cultural y recreativa", envían unha tarxeta postal para felicitar o ano 2005.

       Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano, mutual, cultural y recreativa
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-AURVigL-07-03-01 · Subserie · 1949-1951
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Esta publicación societaria foi editada para informar aos socios do balance económico anual da entidade e das diversas actividades realizadas durante ese período.

       Números conservados en papel:

       1949: xaneiro (30º aniversario), decembro (31º aniversario)
       1950: decembro (32º aniversario)
       1951: decembro (33º aniversario)

       Asociación mutualista Residentes de Vigo
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-RVig-07-03-01 · Subserie · 1951-1962
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Esta publicación societaria foi editada para informar aos socios do balance económico anual da entidade e das diversas actividades realizadas durante ese período.

       Números conservados en papel:

       1949: xaneiro (30º aniversario), decembro (31º aniversario)
       1950: decembro (32º aniversario)
       1951: decembro (33º aniversario)
       1953: xaneiro (35º aniversario)
       1954: decembro (36º aniversario)
       1956: xaneiro (37º aniversario), [decembro] (periodo 1955-1956)
       1960: febreiro (41º aniversario)
       1962: abril (43º aniversario)

       Asociación mutualista Residentes de Vigo
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-CPPue · Fondo · 1935-06-30 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación:

       Conservada en formato microfilme:

       Libro de actas das reunións da Xunta Directiva e das Asembleas de Socios (1935-1936)
       Libro de actas das reunións da Xunta Directiva (1937-1941)
       Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios (1941-1976)
       Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios (1952-1984)
       Correspondencia (1935-1944)
       Libro de rexistro de socios (1950-1952)
       Memoria e balance social do ano 1937

       Conservada en formato papel:

       Estatutos e regulamento (1938)
       Convocatoria á asamblea xeral ordinaria (1942) (fotocopias)

       Centro renovación del partido judicial de Puenteareas
       Círculo social Valle Miñor
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-CirValMi · Fondo · 1928-03-11-
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación:

       Conservada en formato microficha:

       Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1928-1980)
       Libros de actas das reunións ordinarias e extraordinarias das Asembleas de Socios (1945-1985)
       Libros de solicitudes de ingreso de socios (1934-1959)

       Conservada en formato papel:

       Estatuto do Círculo Social Valle Miñor de los Municipios de Baiona-Gondomar y Nigrán (31/05/1990)
       Carta dirixida ao Consello da Cultura Galega que adxunta 1 enquisa
       Programa do Festival folclórico español do día 17/12/1988 no que actuaba o conxunto de danzas do Círculo Social Valle Miñor
       Boletín "Xuntos"
       "Boletín de noticias del Círculo Social Valle Miñor"
       Memoria e balance xeral dos anos 1987 e 1989

       Conservada en papel e en microficha:

       Revista "Miñor"

       Círculo social Valle Miñor
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-HoRib · Fondo · 1922-04-30-
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

       Estatutos (1951) (fotocopias)
       Carta cunha pequena memoria da asociación, en contestación á enquisa "Censo cultural" enviada polo Consello da Cultura Galega (1991)
       7 memorias (1950, 1989-2006)

       Hogar de Ribadumia, asociación de instrucción, cultura y recreo