Sociedade "A Nosa Galiza"

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Sociedade "A Nosa Galiza"

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Sociedade "A Nosa Galiza" de Xenebra
  • Sociedade A Nosa Galiza de Xenebra

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1967-01 ata a actualidade

Historia

Durante o ano 1966 un pequeno grupo de galegos reuníanse todos os domingos no "Foyer Cervantes" baixo o nome de "Centro Galego de Xenebra", aínda que a súa idea era crear un centro diferente aos que xa existían noutras cidades suízas. En xaneiro de 1967 fundan unha entidade con este nome, coa pretensión de crear unha asociación que dignificara e revalorizara o galego. A sociedade queda entonces constituída con setenta socios.

Nos seus Estatutos, aprobados en xuño de 1973 e redactados en galego, aparecen recollidos os obxectivos sociais: Teimar o achegamento de todos os galegos e mais o seu desenrolo no vindeiro encol dos ideais, e arnaxes propios de Galicia; defensa e espallamento da lingua galega; desenvolvemento de todas as actividades de orde cultural, artístico ou de folguedo, a prol dos obxectivos desta sociedade; promoción das relacións e posibles traballos en común con outras sociedades da Suíza ou doutros países, cuxos obxectivos non sexan contrarios ós de A Nosa Galiza.

Entre as actividades culturais que organizan está o programa de radio "Galicia Sempre" creado o 15 de decembro de 1985 na emisora de radio Geneve Informations e dirixido por Carlos Díaz. Ademais sosteñen unha escola de gaitas e percusión, donde ensaia o seu grupo folclórico "A nosa Galicia" creado en 1981 e tamén contan cun grupo musical de "Xóvenes A Nosa Galiza" con rondalla e grupo de gaitas; así como un grupo de teatro formado polos socios. Organizan ciclos de conferencias e coloquios, representacións teatrais, campeonatos de axedrez e futbol, excursións e bailes, todos eles enmarcados nas celebracións da Quincena Cultural Galega, do Día das Letras Galegas e do Día de Galicia. Editan dende a súa fundación o boletín social "Semente".

A Sociedade “A Nosa Galiza” manten unha intensa actividade social e cultural en beneficio da colonia galega en Xenebra. Proba diso é a súa participación activa en diferentes organismos, como a Federación mundial de Sociedades Galegas (FMSG), a Federación de Sociedades Galegas na Suiza (FSGS), da que actualmente non forma parte pero da que antaño asumíu a Secretaría Xeral e a Secretaría de Cultura.

Lugares

Europa
España
Galicia
Suiza
Xenebra

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Culturais e recreativas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Federación Mundial de Sociedades Gallegas (1968-04-20 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-ES-FMSG

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

Descrición da relación

A Sociedade A Nosa Galiza formou parte da Federación Mundial de Sociedades Gallegas (FMSG).

Entidade relacionada

Federación de Sociedades Galegas na Suiza (1980-11-29 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-SU-FSGS

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

Descrición da relación

A Sociedade A Nosa Galiza (Xenebra) formou parte da Federación de Sociedades Galegas na Suiza (FSGS)

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-SU-NGal

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Creada por Adriana Cousillas o 16/07/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG
Sixirei Paredes, Carlos. Asociacionismo Galego no exterior. Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2001

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados