Sociedad ayuntamiento de Rianjo y Taragoña (unificadas)

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Sociedad ayuntamiento de Rianjo y Taragoña (unificadas)

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Relacionar con: Sociedad instructiva pro-escuelas hijos de Taragoña en la república Argentina (1922)
  • Relacionar con: Parroquias unidas del ayuntamiento de Rianjo
  • Relacionar con: Centro Noya Rianxo, asociación civil (1986)

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1946 ata 1986, ano no que se fusionan coa "Asociación del partido judicial de Noya", dando lugar a unha nova entidade "Centro Noya Rianxo, asociación civil"

Historia

O 24 de setembro de 1922 un grupo de emigrantes naturais da parroquia de Taragoña (concello de Rianxo) fundan na capital arxentina unha sociedade de instrución denominada "Residentes de Taragoña", que tras un breve período de crise, será refundada como "Hijos de Taragoña en la República Argentina" o 20 de xuño de 1923.
En 1924 leva a cabo unha campaña para conseguir máis recursos económicos para construír unha casa-escola nun terreo xa mercado por esta sociedade. O edificio se inaugura en 1929 e será dedicado a escola de nenos e nenas da parroquia.
No ano 1947 desaparece tras a súa fusión coas outras sociedades de emigrantes naturais do concello de Rianxo, convertíndose nunha sociedade recreativa e mutualista.
En 1948 a nova entidade edita a revista "Rianxo", voceiro social moi interesante, con notas gráficas, referencias históricas e interesantes colaboracións.

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
Rianxo
Taragoña

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

recreativas e culturais

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro Noya - Rianxo, asociación civil (1986-05-25 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-CNoia

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1986

Descrición da relación

Fusión coa Asociación del Partido Judicial de Noya, creando esta nova entidade

Entidade relacionada

Parroquias unidas del ayuntamiento de Rianjo (1934-09-30 ata 1963, ano no que varias entidades de emigrantes do concello de Rianxo se fusionan dando lugar ao "Centro ayuntamiento de Rianjo")

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-PaRia

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1947

Descrición da relación

Fusión desta entidade coa Sociedad instructiva pro-escuelas hijos de Taragoña, creándose unha nova entidade na que se integraron os emigrantes do concello de Rianxo co nome de Sociedad ayuntamiento de Rianjo y Taragoña (unificadas).

Entidade relacionada

Sociedad instructiva pro-escuelas hijos de Taragoña en la República Argentina (1922-09-24 ata 1947)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-SocTar

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1947

Descrición da relación

Fusión das entidades de emigrantes rianxeiros en Arxentina

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-SocRiaTa

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados