Parroquias unidas del ayuntamiento de Rianjo

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Parroquias unidas del ayuntamiento de Rianjo

Forma(s) paralea(s) do nome

  • Parroquias unidas de Rianjo

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Relacionar con: Sociedad del ayuntamiento de Rianjo y Taragoña (unidas) (1946)
  • Relacionar con: Centro ayuntamiento de Rianjo (1963)
  • Relacionar con: Centro Noya - Rianxo (1986)

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1934-09-30 ata 1963, ano no que varias entidades de emigrantes do concello de Rianxo se fusionan dando lugar ao "Centro ayuntamiento de Rianjo"

Historia

Esta sociedade mutualista e cultural foi creada polos emigrantes naturais do concello de Rianxo e as súas parroquias, residentes en Arxentina. Entre os seus fundadores podemos citar a Vicente Otero Castro, primeiro presidente da entidade, Bonifacio Botana, Inocente Pérez, Isidoro Torrado, José Abuín, Jesús Abuín, Felipe Carou, Ernesto Fernández, Antonio Viana e José Rivas.
Os fins principais da sociedade están recollidos nos seus estatutos: "a) fomentar o espíritu de asociación e unión entre os fillos das parroquias de Araño, Asados, Rianxo, Taragoña, Leiro e Isorna; b) fomentar entre os asociados a arte musical e escénica; c) prestar axuda moral e económica aos asociados en caso de orfandade ou viuvez; d) organizarán conferencias, veladas científicas, artísticas, musicales, literarias, excursiones e visitas culturais; e) creación dunha biblioteca e sala de lectura; fomento da ensinanza e mellora do estado social do pobo de Rianxo, subvencionando bibliotecas públicas en cada unha das parroquias etc.".
Nos anos 40 edita como voceiro social a revista "Rianxo".
En 1963 varias sociedades de emigrantes naturais do concello de Rianxo deciden fusionarse e crean o "Centro ayuntamiento de Rianxo". En 1986 esta entidade fusiónase coa "Asociación del Partido Judicial de Noya", dando lugar a unha nova entidade: "Centro Noya - Rianjo", existente na actualidade.

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
Rianxo
Taragoña
Araño
Asados
Leiro
Isorna

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Mandatos/fontes de autoridade

Recreativas, mutualistas

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Sociedad ayuntamiento de Rianjo y Taragoña (unificadas) (1946 ata 1986, ano no que se fusionan coa "Asociación del partido judicial de Noya", dando lugar a unha nova entidade "Centro Noya Rianxo, asociación civil")

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-SocRiaTa

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1947

Descrición da relación

Fusión desta entidade coa Sociedad instructiva pro-escuelas hijos de Taragoña, creándose unha nova entidade na que se integraron os emigrantes do concello de Rianxo co nome de Sociedad ayuntamiento de Rianjo y Taragoña (unificadas).

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-PaRia

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados