Centro Noya - Rianxo, asociación civil

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Centro Noya - Rianxo, asociación civil

Forma(s) paralea(s) do nome

  • Creada en 1986 pola fusión de dúas entidades: Centro Ayuntamiento de Rianjo e Asociación del Partido Judicial de Noya

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

  • Centro Noia Rianxo
  • Centro Noya Rianjo

Outra(s) forma(s) de nome

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1986-05-25 ata a actualidade

Historia

Este Centro foi creado tras a fusión "Asociación del Partido Judicial de Noya" e o "Centro del Ayuntamiento de Rianjo" para que os seus socios, e tamén os arxentinos e os seus descendentes, contribúan ao maior realce do nome "gallego" en América.
A directiva fundacional da nova entidade estaba presidida por David Otero; outros dos seus membros foron Alfonso Cascallar, Francisco Rodríguez Gey, Miguel Allario, Isabel Liñayo e Manuel Moares Tubío.
Nos seus primeiros Estatutos (1988) están os seus obxectivos principais: fomentar e estreitar lazos de unión e fraternidade entre os naturais do Partido xudicial de Noia e do concello de Rianxo; fomentar a cultura e o recreo; soster unha biblioteca e salón de lectura e publicar un boletín social.
En 1991 sae o primeiro número da revista "Rías Baixas", voceiro oficial da sociedade. En 1992 editaron tamén o boletín social "Centro Noia - Rianxo".
Entre as súas actividades recreativas e culturais están a celebración do Día das Letras Galegas con homenaxes as figuras senlleiras da cultura galega, organización de conferencias, exposicións, e actuacións do seu coro "Rías Baixas" e do grupo teatral da entidade.
Tamén celebran a festividade de San Marcos, patrón de Noia, da Virxe de Guadalupe, patrona de Rianxo, festa fin de ano e numerosas ceas de confraternidade.

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
Noia
Rianxo

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Recreativas e culturais.

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro Ayuntamiento de Rianjo (1963-07-13 ata a súa fusión coa Asociación del Partido Judicial de Noya en 1986.)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-CRia

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1986-05-25

Descrición da relación

Fusión coa Asociación del Partido Judicial de Noya creando esta nueva sociedade

Entidade relacionada

Hijos del partido judicial de Noya (1931-05-10 ata 1986, ano no que se fusiona co "Centro del ayuntamiento de Rianxo", pasando a denominarse "Centro Noya - Rianxo")

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-HPNoia

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1986-05-25

Descrición da relación

Fusión desta sociedade co Centro del Ayuntamiento de Rianjo, creando a nova entidade

Entidade relacionada

Sociedad ayuntamiento de Rianjo y Taragoña (unificadas) (1946 ata 1986, ano no que se fusionan coa "Asociación del partido judicial de Noya", dando lugar a unha nova entidade "Centro Noya Rianxo, asociación civil")

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-SocRiaTa

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1986

Descrición da relación

Fusión coa Asociación del Partido Judicial de Noya, creando esta nova entidade

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-CNoia

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG.

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados