Actividades societarias Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
01 Publicidade e difusión Serie 2004 -
02 Publicidade e difusión Serie 2004 -
01 Menú Unidade documental simple 2004
01 Memoria e balance do Centro Gallego de Maracaibo Unidade documental simple 2004
02 Formación e extensión cultural Subsección 2004 -
01 Programa de Danzas Folklóricas Unidade documental simple 2004
04 Actividades recreativas Subsección 2004 -
05 Actividades mutualistas Subsección 2004 -