Introduce o ID do portapapeis gardado que queres cargar. No selector "Acción", indica se queres fusionar o portapapeis gardado coas entradas actuais do portapapeis ou substituír (sobrescribir) o portapapeis actual polo gardado.

Cargar portapapeis