Agrupación argentino-gallega pro-Centro Gallego, grupo juvenil

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Agrupación argentino-gallega pro-Centro Gallego, grupo juvenil

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Agrupación Gallego Argentina Breogán

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

Creación: 1967-03-22

Historia

Grupo constituído no seo do Centro Gallego de Buenos Aires, formado polos membros máis novos dunha das faccións en liza pola presidencia desta institución.
Ademais da defensa dun programa político marcadamente nacionalista, dedicouse a organizar actividades culturais e recreativas.

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires

Estatuto xurídico

Funcións, ocupacións e actividades

Culturais, políticas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro Gallego de Buenos Aires (1907-05-02 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-CGBA

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

Descrición da relación

A Agrupación Breogán é a máis nova das Agrupacións que compoñen o espectro político do Centro Gallego de Buenos Aires

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-AGJ

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados