Agrupación Cultural Galega Agarimos Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
01 Enquisa "As sociedades galegas no mundo" Unidade documental simple 1998
01 A Palloza : revista cultural galega Subserie 1997 -
01 Folleto da festa galega Unidade documental simple 2000 -
01 Calendario Unidade documental simple 2007
01 Correspondencia Serie 1996 -
01 Revistas Serie 1997 -
01 Publicidade e difusión Serie 2000 -
02 Publicidade e difusión Serie 2007 -
02 Saída Subserie 1996 -
02 Formación e extensión cultural Subsección 2000 -
02 Folleto do Día das Letras Galegas Unidade documental simple 2007 -
03 Administración Sección 1996 -
05 Actividades societarias Sección 2000 -
05 Actividades mutualistas Subsección 2000 -
07 Publicacións Sección 1997 -