Asociación Civil Fillos de Ourense Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
03 Administración Sección 2004 -
02 Publicidade e difusión Serie 2005 -
06 Material gráfico Sección 199? -
01 Reporte Ourensán Subserie 1998 -
05 Actividades societarias Sección 2005 -
05 Actividades mutualistas Subsección 2005 -
01 Fotografías Serie 199? -
01 Fotografías Unidade documental composta 199? -
01 Revistas Serie 2001 -
01 Correspondencia Serie 2004 -
01 Xuntémonos Subserie 2001 -
02 Saída Subserie 2004 -
01 Tarxeta postal Unidade documental simple 2004
01 Calendario Unidade documental simple 2005
07 Publicacións Sección 1998 -
02 Boletíns informativos Serie 1998 -