Casa de Galicia de Las Palmas

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Casa de Galicia de Las Palmas

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1951-05-24 ata a actualidade

Historia

Na década dos 30 do século XX houbo na cidade das Palmas un "Centro Gallego" que por diversas causas tivo unha curta existencia. En 1951 un grupo de galegos residentes nesta illa fundan unha "Casa de Galicia" que segue existindo hoxe. Foi creada co "anhelo compartido de dispoñer dun acolledor "lar" no que reunirse, "falar galego", escoitar a música das gaitas, compartindo a morriña (...) rememorando dunha ou outra forma á ausente terra nativa".
Entre os seus fundadores están: Manuel Vila Fernández, Manuel Blanco Castro, Gonzalo Alonso Lamberti, Francisco José Díaz Casanova-Marrero, Urbano Fernández Fontaiña, Elena Rodríguez Brehcist, Isidro Guimarae Tettaneney, Carlos Sampedro Travadela, M.ª del Carmen Montenegro Bastos, Avelino Oliveira Rodal, Faustino Cebral Collado, Tomás García García, Manuel Miranda Cabral e Jesús Piñeiro Rodríguez.
Nos seus primeiros Estatutos do ano 51 definen a súa finalidade recreativa e de axuda mutua. Levan a cabo numerosas actividades de beneficencia e sanitarias con numerosas axudas aos seus paisanos máis desfavorecidos.
Organizan dende a súa fundación diversos actos culturais, participando na vida pública da cidade, como no antroido. Dende 1979 fundaron un grupo de teatro que actúa en numerosas ocasións festivas da cidade. Crearon un grupo folclórico integrado por nenos e xóvenes que actúan nos bailes e comidas organizadas pola entidade. Colaboran ademais con programas de radio: a cadena Ser "Galicia en Canarias" desde 1982 e outras emisoras.
Editan desde 1971 a Revista "Aturuxo" con carácter anual, como voceiro da sociedade.

Lugares

Europa
España
Galicia
Canarias
As Palmas

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Recreativas, benéficas e sanitarias

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-ES-CaGaPal

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Creada por Adriana Cousillas o 12/06/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados