Centro Gallego de Maracaibo Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
02 Asembleas de socios Subsección 1971 -
01 Estatutos e Regulamento do Centro Gallego de Maracaibo Unidade documental simple 1971
01 Publicidade e difusión Serie 2004 -
02 Publicidade e difusión Serie 2004 -
01 Alborada : la revista del Centro Gallego de Maracaibo Subserie 1974 -
02 Órganos de dirección e goberno Sección 1971 -
07 Publicacións Sección 1992 -
02 Estatutos Serie 1971 -
05 Actividades societarias Sección 2004 -
01 Menú Unidade documental simple 2004
01 Memoria e balance do Centro Gallego de Maracaibo Unidade documental simple 2004
01 Revistas Serie 1992 -
02 Formación e extensión cultural Subsección 2004 -
01 Programa de Danzas Folklóricas Unidade documental simple 2004
04 Actividades recreativas Subsección 2004 -
05 Actividades mutualistas Subsección 2004 -