Federación Mundial de Sociedades Gallegas Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
01 Regulamento da Federación Mundial de Sociedades Gallegas Unidade documental simple 1969
05 Actividades mutualistas Subsección 1978 -
01 Conclusión adoptadas nas Asambleas da Federación Mundial de Sociedades Gallegas Unidade documental composta 1978 -
07 Publicacións Sección 1979 -
01 Federación Mundial de Sociedades Gallegas : Boletín Informativo Subserie 1979 -
02 Tempo Galego : Federación Mundial de Sociedades Gallegas Subserie 1982 - 1985
03 Regulamentos Serie 1969 -
02 Órganos de dirección e goberno Sección 1969 -
02 Asembleas de socios Subsección 1969 -
05 Actividades societarias Sección 1978 -
01 Organización e xestión Serie 1978 -
02 Boletíns informativos Serie 1979 -