Hijos centro cultural Neira de Jusá Inventory list

Identificador Título Nivel de descrición Data Sort ascending Obxecto dixital
01 Acta de constitución da entidade Unidade documental simple 1932-07-31
01 Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas Unidade documental composta 1932-1942
01 Libros de Actas Serie 1932-1942
01 Libros de actas das reunións das Asembleas de Socios Unidade documental composta 1938-1942
01 Documentación constitutiva Sección 1932-07-31
02 Asembleas de socios Subsección 1932-1942
02 Órganos de dirección e goberno Sección 1932-1942
01 Xuntas Directivas Subsección 1932-1942
01 Libros de Actas Serie 1932-1942