Hijos de Ois de ayuda mutua

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Hijos de Ois de ayuda mutua

Forma(s) paralea(s) do nome

  • Nativos de Ois
  • Hijos de Ois en Buenos Aires

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Relacionar con: Hijos del Ayuntamiento de Coirós en Buenos Aires (1906)
  • Relacionar con: Asociación Casa Coirós, cultural y mutualista

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1914-12-20. Actualmente está integrada na Asociación Casa Coirós

Historia

Esta sociedade foi fundada por un grupo de emigrantes naturais da parroquia de Santa María de Ois, do concello de Coirós, que residían en Bos Aires.
En 1906 uníranse con outros conveciños para fundar a sociedade “Hijos del Ayuntamiento de Coirós residentes en Buenos Aires”.
Por disensións no funcionamento da entidade, o grupo de socios naturais da citada parroquia decide separarse e fundar unha nova, en decembro de 1914, coa finalidade principal de crear escolas na súa terra natal e a axuda mutua entre os socios.
Entre os seus fundadores podemos citar a Matías García, un dos principais promotores da sociedade, Antonio López, primeiro presidente da entidade, Antonio Rodríguez, José Santos Brañas, Manuel Pérez, Juan Pato Rodríguez, Benito Gen, Andrés Barral, Salvador González, Pedro Guerra, José Valiño, José Carro, Manuel Tomé, Ramón Carro, José Rivera Valiño, José Figueroa, Francisco Barrós, Domingo Pato e Juan María Rodríguez.
En 1920, fanlles un chamamento na prensa aos veciños de Ois para que colaboren na construción das dúas escolas de ensino primario que querían implantar alí, que desexaban que estivesen provistas do material pedagóxico máis moderno. Crean unha delegación na súa vila natal que se encargaría das xestións necesarias para levar a cabo o proxecto.
Teñen como lema social «la instrucción es la base de la familia, del bienestar y la felicidad».
En 1933, inauguran o edificio escolar no lugar de Fontelo. Este edificio será alugado ao concello e, cos cartos conseguidos, financian o seu mantemento.

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
Coirós
Santa María de Ois

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes.

Funcións, ocupacións e actividades

Instrutivas, mutuais e recreativas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Asociación Casa Coirós, cultural y mutualista (1906-10-14 ata a actualidade.)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-ACoi

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1906-14-10

Descrición da relación

Fusión coa sociedade Hijos de Coirós para crear esta nova entidade

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-HOis

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados