Hijos de San Miguel y Reinante Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
01 Estatutos Unidade documental simple 1951
04 Área educativa Subsección 1918 -
01 Memoria do ano 1927 Unidade documental simple 1927
01 Fotografía da Escola de San Miguel de Reinante Unidade documental simple 1925
01 Documentación constitutiva Sección 1908
01 Acta de constitución da entidade Unidade documental simple 1908
02 Asembleas de socios Subsección 1908 -
02 Estatutos Serie 1951 -
02 Publicidade e difusión Serie 1918 -
05 Actividades societarias Sección 1927 -
05 Actividades mutualistas Subsección 1927 -
02 Órganos de dirección e goberno Sección 1908 -
03 Regulamentos Serie 1918 -
01 Regulamentos Unidade documental simple 1918
02 Publicidade e difusión Serie 1927 -