Amosando 8 resultados

Descrición arquivística
Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia Subserie
Previsualización da impresión Ver:

Hospital Espanhol

Esta publicación societaria está editada pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência para informar aos seus socios das actividades realizadas pola sección de beneficencia, das instalacións do hospital propiedade da entidade, e dos servizos que ofrece aos seus socios, etc.

Números conservados en formato papel:

1995: n. 26
1999: n. 32
2000 (publicación conmemorativa do 115º aniversario)
2005 (publicación conmemorativa do 120º aniversario)

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Espanhol sempre : Uma publicaçao da Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Este xornal está editado pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência de Bahía para informar sobre o Hospital Espanhol que eles fundaron e dirixen; aparecen amplas informacións sobre servizos médicos que se ofrecen, entrevistas a facultativos e nas páxinas centrais unha completa guía médica con todas as especialidades e enderezos onde poder acudir.

Número conservado en formato papel:

1996: n. 29

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Memoria do período 1927-1928

Memoria da "Sociedade Espanhola de Beneficência Hospital Espanhol" correspondente ao período 1927-1928 (86 páxinas), conservada en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Sanatório Espanhol

Esta publicación foi editada para conmemorar o centenario fundacional da Real Sociedade Espanhola de Beneficência de Salvador de Bahia, centrándose nun resumo histórico sobre a súa obra hospitalaria, a creación da sociedade coa transcrición da acta fundacional e o listado dos socios fundadores, e as mensaxes e visitas de altas personalidades con motivo desta data como os Reis de España. Tamén informan sobre o presente e futuro da entidade, sendo o Sanatorio o centro sanitario onde os seus socios reciben todo tipo de tratamentos e especialidades médidas.

Número conservado en formato papel:

1985 (revista conmemorativa do centenario social)

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Informativo do Sanatório Espanhol : Publicaçâo da Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Esta publicación trimestral está editada pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência para informar aos socios das actividades realizadas pola sección de beneficencia, co directorio médico que financia a entidade para consultas dos socios, informacións sobre as instalacións do Sanatório Espanhol ou sobre enfermidades, etc.

Números conservados en formato papel:

1987: n. 1
1991: n. 15; 18-19
1992: n. 20-22

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Informativo Hospital Espanhol : Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Esta publicación societaria está editada pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência para informar aos seus socios das actividades realizadas pola sección de Beneficencia, das instalacións do Hospital propiedade da entidade, e dos servizos que ofrece aos seus socios, etc.

Números conservados en formato papel:

1999: n. 1
2000: n. 3-4
2001: n. 5
2002: n. 7
2003: n. 14-16

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Boletim Informativo : Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Este boletín societario está editado para informar aos seus socios das actividades realizadas pola entidade, das súas instalacións, e do directorio médico ao que poden acudir en caso de necesidade. Tamén aparecen noticias sobre a sociedade, coa composición da directiva e un editorial do presidente.

Números conservados en formato dixital:

1960: n. 1
1963: n. 5-6
1964: n. 7
1965: n. 9-10
1966: n. 11-14
1967: n. 15-18
1968: n. 19-22
1969: n. 23-24
1970: n. 27
1973: n. 38
1974: n. 41
1977: n. 54-55
1978: n. 57, 59-60
1979: n. 61-64
1980: n. 65-68
1981: n. 69-70

Números conservados en formato papel:

1961: n. 2
1962: n. 3-4
1972: n. 35
1978: n. 58
1982: n. 73, 76
1983: n. 77-78
1984: n. 81-82

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia