Amosando 30 resultados

Descrición arquivística
Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia
Previsualización da impresión Ver:

Ficheiro de Socias Remidas

Ficheiro de Socias Remidas, que pola súa antigüedade como socias están eximidas de pago, da "Real sociedade espanhola de beneficência" (709 fichas), conservado en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Recorte de prensa do diario "A Tarde"

Recorte de 12 páxinas do suplemento "Caderno 2" do diario "A Tarde" do día 25 de xaneiro de 1985 que adica un especial ao Sanatorio Español no Centenario da súa fundación, conservado en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Emblema

Escudo da sociedade "Hospital Espanhol".

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Espanhol sempre : Uma publicaçao da Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Este xornal está editado pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência de Bahía para informar sobre o Hospital Espanhol que eles fundaron e dirixen; aparecen amplas informacións sobre servizos médicos que se ofrecen, entrevistas a facultativos e nas páxinas centrais unha completa guía médica con todas as especialidades e enderezos onde poder acudir.

Número conservado en formato papel:

1996: n. 29

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Estatutos

Estatutos de 1919 da "Real sociedade espanhola de beneficência", conservados en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Regulamento interno

Regulamento interno da "Real sociedade espanhola de beneficência, Sanatório Espanhol" (12 páxinas), conservado en formato papel.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Libro de rexistro de socios

Libro de rexistro de socios da "Real sociedade espanhola de beneficência", dende o 1 de xaneiro de 1885 ata o 14 de agosto de 2006 (400 páxinas), conservado en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Fotografías dunha inauguración

12 fotografías relativas á inauguración do edificio novo da "Sociedade Espanhola de Beneficência Hospital Espanhol"no ano 1967, conservadas en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Memoria do período 1927-1928

Memoria da "Sociedade Espanhola de Beneficência Hospital Espanhol" correspondente ao período 1927-1928 (86 páxinas), conservada en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Informativo do Sanatório Espanhol : Publicaçâo da Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Esta publicación trimestral está editada pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência para informar aos socios das actividades realizadas pola sección de beneficencia, co directorio médico que financia a entidade para consultas dos socios, informacións sobre as instalacións do Sanatório Espanhol ou sobre enfermidades, etc.

Números conservados en formato papel:

1987: n. 1
1991: n. 15; 18-19
1992: n. 20-22

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Carta coa enquisa "As sociedades galegas no mundo"

Carta do Secretario da sociedade "Hospital Espanhol", Andrés Gutiérrez y Gutiérrez, enviada á Secretaria Xeral do Consello da Cultura Galega, María Xosé Rodríguez Galdo, en contestación á súa previa do 15 de outubro na que solicitaban documentos e información societaria. Xunto coa carta envían a enquisa "Fontes documentais das sociedades galegas", o escudo societario e unha memoria do ano 1993.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Ficheiro de Socias Falecidas

Ficheiro de Socias Falecidas da "Real sociedade espanhola de beneficência" (138 fichas), conservado en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Libro de rexistro de socias

Libro de rexistro de socias da "Real sociedade espanhola de beneficência", dende o 1 de xuño de 1963 ata o 3 de abril de 2006 (82 páxinas), conservado en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Fotografías de Presidentes

Fotografías dos retratos dos diferentes Presidentes da "Sociedade Espanhola de Beneficência Hospital Espanhol" dende a fundación ata a actualidade, conservadas en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Sanatório Espanhol

Esta publicación foi editada para conmemorar o centenario fundacional da Real Sociedade Espanhola de Beneficência de Salvador de Bahia, centrándose nun resumo histórico sobre a súa obra hospitalaria, a creación da sociedade coa transcrición da acta fundacional e o listado dos socios fundadores, e as mensaxes e visitas de altas personalidades con motivo desta data como os Reis de España. Tamén informan sobre o presente e futuro da entidade, sendo o Sanatorio o centro sanitario onde os seus socios reciben todo tipo de tratamentos e especialidades médidas.

Número conservado en formato papel:

1985 (revista conmemorativa do centenario social)

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Informativo Hospital Espanhol : Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Esta publicación societaria está editada pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência para informar aos seus socios das actividades realizadas pola sección de Beneficencia, das instalacións do Hospital propiedade da entidade, e dos servizos que ofrece aos seus socios, etc.

Números conservados en formato papel:

1999: n. 1
2000: n. 3-4
2001: n. 5
2002: n. 7
2003: n. 14-16

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Estatutos

Estatutos de 1966 da "Real sociedade espanhola de beneficência" (54 páxinas), conservados en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Estatutos

Estatutos de 1987 da "Real sociedade espanhola de beneficência" (52 páxinas), conservados en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Hospital Espanhol

Esta publicación societaria está editada pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência para informar aos seus socios das actividades realizadas pola sección de beneficencia, das instalacións do hospital propiedade da entidade, e dos servizos que ofrece aos seus socios, etc.

Números conservados en formato papel:

1995: n. 26
1999: n. 32
2000 (publicación conmemorativa do 115º aniversario)
2005 (publicación conmemorativa do 120º aniversario)

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Resultados 1 a 20 de 30