Amosando 8 resultados

Descrición arquivística
Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia Publicacións periódicas
Previsualización da impresión Ver:

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital:

Estatutos orixinais (1919)
Estatutos (1966)
Estatutos (1987)
Libro de rexistro de socios (1885-2006)
Libro de rexistro de socias (1963-2006)
8 ficheiros de socias e socios
Recorte de prensa do diario "A Tarde"
Fotografías
Memoria do período 1927-1928

Conservada en formato papel e dixital:

Estatutos (1996)
Boletim Informativo : Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Conservada en formato papel:

Regulamento interno (1976)
Carta coa enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1996)
Escudo
Revista "Gazeta da saúde : Real Sociedade Espanhola de Beneficência"
Revista "Sanatório Espanhol"
Revista "Hospital Espanhol"
Boletín "Informativo do Sanatório Espanhol : Publicaçâo da Real Sociedade Espanhola de Beneficência"
Boletín "Informativo Hospital Espanhol : Real Sociedade Espanhola de Beneficência"
Xornal "Espanhol sempre : Uma publicaçao da Real Sociedade Espanhola de Beneficência"

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Hospital Espanhol

Esta publicación societaria está editada pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência para informar aos seus socios das actividades realizadas pola sección de beneficencia, das instalacións do hospital propiedade da entidade, e dos servizos que ofrece aos seus socios, etc.

Números conservados en formato papel:

1995: n. 26
1999: n. 32
2000 (publicación conmemorativa do 115º aniversario)
2005 (publicación conmemorativa do 120º aniversario)

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Espanhol sempre : Uma publicaçao da Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Este xornal está editado pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência de Bahía para informar sobre o Hospital Espanhol que eles fundaron e dirixen; aparecen amplas informacións sobre servizos médicos que se ofrecen, entrevistas a facultativos e nas páxinas centrais unha completa guía médica con todas as especialidades e enderezos onde poder acudir.

Número conservado en formato papel:

1996: n. 29

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Sanatório Espanhol

Esta publicación foi editada para conmemorar o centenario fundacional da Real Sociedade Espanhola de Beneficência de Salvador de Bahia, centrándose nun resumo histórico sobre a súa obra hospitalaria, a creación da sociedade coa transcrición da acta fundacional e o listado dos socios fundadores, e as mensaxes e visitas de altas personalidades con motivo desta data como os Reis de España. Tamén informan sobre o presente e futuro da entidade, sendo o Sanatorio o centro sanitario onde os seus socios reciben todo tipo de tratamentos e especialidades médidas.

Número conservado en formato papel:

1985 (revista conmemorativa do centenario social)

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Informativo do Sanatório Espanhol : Publicaçâo da Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Esta publicación trimestral está editada pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência para informar aos socios das actividades realizadas pola sección de beneficencia, co directorio médico que financia a entidade para consultas dos socios, informacións sobre as instalacións do Sanatório Espanhol ou sobre enfermidades, etc.

Números conservados en formato papel:

1987: n. 1
1991: n. 15; 18-19
1992: n. 20-22

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Informativo Hospital Espanhol : Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Esta publicación societaria está editada pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência para informar aos seus socios das actividades realizadas pola sección de Beneficencia, das instalacións do Hospital propiedade da entidade, e dos servizos que ofrece aos seus socios, etc.

Números conservados en formato papel:

1999: n. 1
2000: n. 3-4
2001: n. 5
2002: n. 7
2003: n. 14-16

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Boletim Informativo : Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Este boletín societario está editado para informar aos seus socios das actividades realizadas pola entidade, das súas instalacións, e do directorio médico ao que poden acudir en caso de necesidade. Tamén aparecen noticias sobre a sociedade, coa composición da directiva e un editorial do presidente.

Números conservados en formato dixital:

1960: n. 1
1963: n. 5-6
1964: n. 7
1965: n. 9-10
1966: n. 11-14
1967: n. 15-18
1968: n. 19-22
1969: n. 23-24
1970: n. 27
1973: n. 38
1974: n. 41
1977: n. 54-55
1978: n. 57, 59-60
1979: n. 61-64
1980: n. 65-68
1981: n. 69-70

Números conservados en formato papel:

1961: n. 2
1962: n. 3-4
1972: n. 35
1978: n. 58
1982: n. 73, 76
1983: n. 77-78
1984: n. 81-82

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia