Amosando 4 resultados

Descrición arquivística
Lar Gallego de Sevilla
Previsualización da impresión Ver:

Anduriña : Portavoz del Lar Gallego de Sevilla

Revista societaria editada coa finalidade de dar a coñecer a toda a colectividade galega residente en Sevilla as distintas actividades desenvolvidas pola entidade, acordos da xunta directiva, balance económico, memorias anuais, etc. (sección «A vida no lar»). Pretende ademais achegar os socios á cultura e á realidade de Galicia, con páxinas literarias (lendas, poesías), traballos sobre a lingua galega, descrición de cidades e comarcas, gastronomía, personalidades galegas, notas de actualidade e deportivas, etc. Inclúe tamén informacións de carácter máis xeral como artigos sobre saúde e a cultura andaluza.

Números conservados en formato papel:

1989: n. 0-2
1990: n. 3-4
1991: n. 5-6, 8
1992: n. 9-10
1993: n. 11-14
1994: n. 15-18
1995: n. 19-22
1996: n. 23-24
1997: n. 26-28
1998: n. 29-32
1999: n. 33-36
2000: n. 37-40
2001: n. 41-44
2002: n. 45-48
2003: n. 49-51
2004: n. 52-53
2005: n. 55-57
2006: n. 58-59
2009: n. 68-69
2010: n. 70

Lar Gallego de Sevilla

Lar Gallego de Sevilla

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Estatutos (1997)
Programa das XXVII Xornadas Galegas (1986)
Programa das XLI Xornadas Galegas (2000)
Revista "Anduriña : Portavoz del Lar Gallego de Sevilla"

Lar Gallego de Sevilla

Programas das Xornadas Galegas

Folletos editados pola sociedade "Lar Gallego de Sevilla" para difundir as actividades organizadas con motivo das Xornadas Galegas, conservados en formato papel:

  • 27º xornadas (1986)
  • 41º xornadas (2000)

Lar Gallego de Sevilla