Subserie 02 - La Vida Gallega en Cuba : órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Área de identidade

Código de referencia

ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-BNatG-07-02-02

Título

La Vida Gallega en Cuba : órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Data(s)

  • 1949 - 1960 (Creación)

Nivel de descrición

Subserie

Extensión e medio

1 boletín

Área de contexto

Nome do creador

(1871-12-31 ata a actualidade)

Historia administrativa

Esta sociedade tivo dous precedentes: o "Centre Catalá" (fundado na década dos 40) e unha sociedade galega que baixo a advocación do Apóstolo Santiago se creara na Habana en 1804. Foi fundada o 31 de decembro de 1871 na cidade da Habana. O 28 de xaneiro de 1872 tivo lugar a primeira reunión dos socios no Teatro Tacón, onde se elexíu a primeira directiva integrada por: presidente, Ambrosio Tomati; secretario, Pedro de Lago; tesoureiro, José García Barbón; consiliarios: Juan Baldonedo, José Pla Monge, José Carreras, Manuel Misa, Juan Mendizábal, Hipólito Varela, Francisco Lamigueiro, Adolfo Gasset, Fernando Blanco, Juan A. Paz, Nicolás Vázquez de la Torre, Camilo Feijoo Sotomayor. No 1872 foron nomeados socios de honra: Virginia F. Auber e Rosalía de Castro.
Nos seus primeiros estatutos de 1872 esta asociación ten como obxecto principal protexer aos seus asociados e ás súas familias e socorrer aos que non sendo socios sexan oriundos de Galicia e precisen auxilio, sempre que residan na Habana e se comprobe a súa necesidade.
A Institución, dende a fundación do Centro Gallego da Habana, a principios de século, estivo totalmente ligada a dito centro, instalándose nunha das súas oficiñas a partires de 1922.
No ano 1949 reforma os seus estatutos nos que destaca ademáis do labor de auxilio e socorro aos asociados, a axuda para a repatriación dos socios que teñen que retornar a Galicia e que non que teñen medios para pagar a pasaxe. Recollen tamén a idea de publicar periodicamente unha revista titulada "La vida gallega en Cuba", que sería o órgano oficial da sociedade e que será de distribución gratuíta.
Tras a revolución castrista, a institución viuse moi limitada, debido tanto a crise do país como a expropiación de moitas das súas propiedades. Seguen a prestar servizos aos socios sobre todo polo magnífico Panteón Social que posúen no Cemiterio Colón.
Actualmente o seu presidente é Alfredo Gómez Gómez.

Historia arquivística

Fonte inmediata de adquisición ou transferencia

Área de contido e estrutura

Alcance e contido

Esta publicación societaria comezou a editarse en xullo de 1949 e rematou o 1 de abril de 1960. Foi unha publicación de tirada moi irregular con varios directores como Antonio do Campo de la Fuente, Ramón López Prado, Francisco Carballas Feijoo e Julio Vila Rodríguez. Foi publicada simultaneamente á «Vida Gallega» desde 1949 ata 1954, ano no que deixa de editarse esta última. Recolle información sobre temas e actividades da entidade promotora e sobre Galicia (cultura, lingua, historia, etc.) e cómpre sinalar a inclusión na mesma da memoria anual da sociedade, na que aparecen os balances financeiros, listados nominais das contribucións, informes sobre o labor social, as comisións, a distribución de axudas ou auxilios, acordos das xuntanzas xerais e directivas, composición da directiva, dos comités, cadro estatístico sobre a natureza dos socios (desagregados a nivel provincial, etc.). Na comisión do Panteón, dentro da memoria social, inclúe un listado nominal das persoas inhumadas no Panteón, ofrecendo o nome, idade, data de inhumación e a súa procedencia (cando son galegos identifican concello e provincia).
Entre os seus colaboradores podemos citar a José Rubinos, Prudencio Landín, Ramón Fernández Mato, José M. Valencia, Manuel González, Eduardo Núñez Martínez, Ramón Fernández Pousa, José Almoina Torres, Wenceslao Fernández Flórez, Enrique Chao Espina, Eladio Vázquez Ferro, Emilia Pardo Bazán, Asieumedre, José Luis Bugallal, Sousa Costa, Guerra Junqueiro, Alfonso Vázquez Martínez, Julio Dantas, Antonio do Campo ou Juan Naya Pérez.

Números conservados en formato papel:

1949: n. 1
1950: n. 3
1952: n. 5
1953: n. 6
1958: n. 14/15
1959: n. 16/17
1960: n. 18

Valorización, destrucción e programación

Acumulacións

Aberto a novos ingresos

Sistema de arranxo

Área de condicións de acceso e uso

Condicións que rixen o acceso

Consulta en sala para investigadores e demais persoas interesadas na temática migratoria

Condicións

Permítese a súa reprodución dixital ou reprográfica

Idioma do material

  • Español

Escritura do material

  • latino

Notas de lingua e texto

Características físicas e requerimentos técnicos

Instrumentos de descrición

Área de materiais relacionados

Existencia e ubicación de orixinais

Biblioteca Xeral da U.S.C.
Biblioteca da Real Academia Galega
Biblioteca do Museo de Pontevedra
Biblioteca da Fundación Penzol
Biblioteca do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegos

Existencia e localización de copias

Unidades de descrición relacionadas

Descricións relacionadas

Área de notas

Nota

O número 14/15 (1958), doazón de José Manuel Grueiro, tamén conservado fotocopiado

Identificador(es) alternativo(s)

Puntos de acceso

Lugares

Puntos de acceso Xénero/Forma

Área de control da descrición

Identificador da descrición

Identificador da institución

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación revisión eliminación

Creado por Adriana Cousillas o 23/07/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Área de acceso

Xéneros relacionados

Lugares relacionados

Almacenamento físico

  • Cartafol: AE/Rev/CU-2/II/Car-1