Órganos de dirección e goberno Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
01 Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas Unidade documental composta 1923 -
02 Asembleas de socios Subsección 1922 -
01 Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios Unidade documental composta 1922 -
02 Acta de fusión Unidade documental simple 1987
01 Xuntas Directivas Subsección 1923 -
01 Libros de Actas Serie 1923 -
05 Comisións Subsección 1927 -
01 Libros de Actas Serie 1922 -
01 Libro de Actas das reunións da Sección de Propaganda Unidade documental composta 1927 -