Peña deportivista "AUPA Depor U.S.A."

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Peña deportivista "AUPA Depor U.S.A."

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

  1. Non sabemos si continúa existindo.

Historia

Esta asociación está integrada por emigrantes galegos e españois, forofos do club de fútbol Deportivo da Coruña, que aínda que residentes en Newark están ao tanto da marcha do seu equipo.
A Peña está liderada e presidida por Joaquín J. Camaño; outros integrantes da directiva son: José A. Seráns, José García, Celso Sánchez, Daniel Hermida, Lisardo Fandiño e Mario Torres.
Ademais de reunirse para ver os partidos e difundir as victorias do club deportivista, mantiñan lazos con outras peñas creadas tanto en Galicia, como en España ou no mundo.
Visitan Galicia para algunhas celebracións deportivas.
En 2006, con preto de 350 socios, continúan reuníndose no Bar Galicia 98, de Newark, para ver disputar os partidos do seu equipo.

Lugares

América
Estados Unidos
Newark
New Jersey

Estatuto xurídico

Peña deportiva

Funcións, ocupacións e actividades

Deportivas e recreativas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-USA-Depor

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados