Órganos de dirección e goberno Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
02 Asembleas de socios Subsección 1960 -
01 Libros de actas das reunións das Asembleas de Socios Unidade documental composta 1960 -
04 Área educativa Subsección 1962 -
05 Comisións Subsección 1980
01 Libro de actas da Comisión de Traballo Unidade documental composta 1980
01 Libros de Actas Serie 1960 -
02 Libros de actas das reunións dos Consellos Executivos Unidade documental composta 1961 -
01 Libros de Actas Serie 1960 -
02 Estatutos Serie 1960 -
01 Organización e xestión Serie 1962 -
01 Libros de actas das reunións dos Consellos Directivos Unidade documental composta 1960 -
01 Xuntas Directivas Subsección 1960 -
01 Estatutos da "Hermandad Gallega de Venezuela" Unidade documental composta 1960 -
01 Documentación relativa á fundación do Colexio Castelao Unidade documental composta 1960 -