Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia Inventory list

Identificador Título Nivel de descrición Sort ascending Data Obxecto dixital
03 Administración Sección 1889 -
07 Publicacións Sección 1935 -
02 Órganos de dirección e goberno Sección 1872 -
04 Contabilidade Sección 1945 -
05 Actividades societarias Sección 1889 -
02 Estatutos Serie 1932 -
03 Recibos/Facturas Serie 1945 -
01 Publicidade e difusión Serie 1942 -
02 Publicidade e difusión Serie 1871 -
01 Organización e xestión Serie 1932 -
03 Regulamentos Serie 1872 -
01 Organización e xestión Serie 1871 -
02 Socios Serie 1889 -
01 Libros de contabilidade Serie 1909 -
01 Libros de Actas Serie 1913 -
02 Boletíns informativos Serie 1938 -
02 Ficheiros de socios Subserie 1871 -
01 Vida gallega : órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia Subserie 1938 - 1954
03 Fiesta de Santiago : Teatro Nacional Subserie 1935 -
01 Libros de rexistro de socios Subserie 1889 -
Resultados 1 a 20 de 44