Hijos del Ayuntamiento de Golada

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Hijos del Ayuntamiento de Golada

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Sociedad de Instrucción, Protección Mutua y Recreo Hijos de Golada
  • Instrucción y Recreo de Hijos del Ayuntamiento de Golada

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1922-09-10 ata a actualidade

Historia

No ano 1922 reuníronse un grupo de goladenses para charlar sobre os recordos da terra, e pouco e pouco foi xurdindo a idea de formar unha agrupación que lles servira como lugar de reunión e co ánimo de protexerse mutuamente ademáis de fomentar a instrución e o recreo ó estilo dos pobos de procedencia.
A sociedade constituíuse nunha xunta xeral celebrada no "Centro Gallego de La Habana" o 10 de setembro de 1922. A partires de 1923 esta sociedade forma parte do "Comité de Sociedades del Partido de Lalín" que estaba integrado ademais polas seguintes sociedades: "Club Lalín", "Hijos del Ayuntamiento de Rodeiro", "Hijos del Partido de Lalín" e "Hijos del Ayuntamiento de Silleda".
Tivo varias denominacións en toda a súa traxectoria, polos nomes de "Hijos del Ayuntamiento de La Golada", "Sociedad Hijos del Ayuntamiento de Golada. Sociedad de Instrucción, Protección y Recreo". Segundo o artigo número 2 do seu Regulamento social de 1929 a sociedade terá por obxecto: a mellora da instrución na Golada, e a protección e recreo aos seus asociados, tamén velará pola unión e a boa armonía de todos os seus socios, celebrando reunións, festas e outros actos recreativos.
No ano 1933 forman a Mesa da Directiva: Daniel Iglesias Val, presidente; Albino Casares, vicepresidente; José Costa, secretario; Ramón Varela, vicepresidente; Juan Costa, tesoureiro; David Méndez, vicetesoureiro; José Tirador, contador; Antonio Galego, vicecontador; Ángel García Carela, secretario de correspondencia.
En 1951 o presidente proposto, expón que aceptaría o cargo sempre e cando a entidade se comprometese a construír un Panteón Social. Este período tomouse o acordo de emitir bonos reintegrables para que a costa da súa adquisición poideran iniciar as obras. Finalmente os asociados fixeron un aporte á sociedade, pois ningún admitíu o reintegro.
Un acontecemento destacado foi a súa fusión o 29 de agosto de 1987 coa "Sociedad de Naturales de Puentes de García Rodríguez" creada o 28 de xaneiro de 1912. Dende entón as sociedades irmandadas integran a directiva ata a actualidade, reformando o regulamento social para o seu mellor funcionamento.

Lugares

América
Cuba
A Habana
A Golada
Provincia de Pontevedra

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes galegos

Funcións, ocupacións e actividades

Instrutivas, recreativas, culturais, mutualistas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez (1912-01-28 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-CU-Puent

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1987

Descrición da relación

O 29 de agosto de 1987 fusiónanse as sociedades "Hijos del Ayuntamiento de Golada" e "Sociedad de Naturales de Puentes de García Rodríguez"

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-CU-HGol

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Revisada por Adriana Cousillas o 02/09/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados