Sociedad de Recreo y Beneficencia Meira y Pol

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Sociedad de Recreo y Beneficencia Meira y Pol

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1951-02-26 ata a actualidade

Historia

Esta entidade é o resultado da fusión das sociedades "Meira y sus comarcas" e "Hijos del Ayuntamiento de Pol y sus Comarcas", realizada o 1 de marzo de 1951.
A sociedade "Meira y sus comarcas" foi creada o ano 1909 na cidade da Habana polos emigrantes do concello de Meira, residentes alí cunha finalidade recreativa, para organizar celebracións de actividades lúdicas e recreativas para os seus socios. En 1917 a súa xunta directiva estivo formada por: presidente, Gabriel Yáñez Rancaño; Vicepresidente, Manuel Fernández; secretario, Antonio Gallego Valiña; vicesecretario, Ángel Díaz, tesoureiro, José Soto Méndez; vicetesoureiro, Ricardo Rivas; vogais, José María Soto, Justo Díaz, José Bouso, Jesús Cubas, Eduardo Rodriguez, José Fernández, Andrés Bargueiras, Manuel Saavedra, Abelardo Villaamil, Manuel Pedre Moré.
"Hijos del Ayuntamiento de Pol y sus comarcas" foi fundada na capital cubana polos naturais do concello de Pol en 1928.
Tras a súa fusión no Regulamento de abril de 1951 aparecen especificados os seus fins: proporcionar actos de recreo e esparcimento para os asociados, cando os recursos sociais o permitan, practicar a beneficencia mutual na meirande amplitude, e contribuír ao engrandecemento de Meira e Pol, coma homenaxe e recoñecemento aos fundadores da sociedade, oriundos de ambos concellos. Un exemplo do seu labor asistencial na illa foi o de visitar a socios enfermos que solicitaban socorro, dentro do perímetro da cidade da Habana, en Marianao, Regla e Guanabacoa.
Na actualidade o seu presidente social é Víctor A. González Pérez.

Lugares

América
Cuba
A Habana
Meira
Pol
Provincia de Lugo

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes galegos

Funcións, ocupacións e actividades

Recreativas, culturais, mutualistas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-CU-MeiPol

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Revisada por Adriana Cousillas o 14/08/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados