Asociación del Ayuntamiento de Carral y sus contornos

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Asociación del Ayuntamiento de Carral y sus contornos

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Hijos del Ayuntamiento de Carral y sus contornos
  • Relacionar con: Centro Coruñés de Buenos Aires

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

Non coñecemos a data exacta de creación pero existe en 1939. Desaparece en 1963.

Historia

Esta sociedade de axuda mutua e recreativa foi fundada nos anos 30 do pasado século polos naturais do concello de Carral. En xullo 1939 participou na homenaxe, que a colectividade galega de Bos Aires lle fai a Rosalía de Castro, con motivo do centenario do seu nacemento, celebrando un gran festival o día 24 de xullo no Teatro Avenida da capital porteña.
En 1947 publican como voceiro social a revista "Carral".
En setembro de 1963 os socios reunidos en asemblea xeral aproban a súa disolución para integrarse no Centro Coruñés de Buenos Aires.

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
Carral

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Recreativas e mutualistas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro Coruñés de Buenos Aires (1943 - 1979, ano no que se fusiona cos outros centros provinciais e crean o Centro Galicia, existente na actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-CCoru

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1963

Descrición da relación

Fusión

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-ACar

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados