Casa de Galicia de Valladolid Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
02 Órganos de dirección e goberno Sección 1994 -
03 Administración Sección 1992 -
02 Asembleas de socios Subsección 1994 -
01 Estatutos da Casa de Galicia en Valladolid Unidade documental simple 1994
01 Correspondencia Serie 1992 -
02 Saída Subserie 1992 -
01 Carta coas enquisas "Entidades" e "Medios de comunicación" Unidade documental composta 1992
05 Actividades societarias Sección 1983 -
02 Formación e extensión cultural Subsección 1983 -
01 Abrente Subserie 1960 -
02 Estatutos Serie 1994 -
01 Publicidade e difusión Serie 1983 -
02 Texto "Miradoiro : (guía poética de Galicia)" Unidade documental simple 1990
07 Publicacións Sección 1960 -
01 Revistas Serie 1960 -
02 Carta coa enquisa "Fontes documentais das sociedades galegas" Unidade documental composta 1996
03 Carta coa enquisa "As sociedades galegas no mundo" Unidade documental composta 1992
01 Folleto "Muestra colectiva de pintura" Unidade documental simple 1983