Unidade documental composta 01 - Correspondencia recibida

Área de identidade

Código de referencia

ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-SocVed-03-01-01-01

Título

Correspondencia recibida

Data(s)

  • 1910-1983 (Creación)

Nivel de descrición

Unidade documental composta

Extensión e medio

Correspondencia (fotocopias)

Área de contexto

Nome do creador

(1910-10-01 ata a actualidade.)

Historia administrativa

En 1910 un grupo de conveciños de Vedra, residentes en Buenos Aires, teñen a iniciativa de formar unha entidade que agrupara no seu seo aos conveciños das doce parroquias que compoñen o seu concello natal, coa finalidade de "apoiar moral e materialmente os esforzos dos homes que no lonxano terruño loitaban por emanciparse do prepotente caciquismo reinante".
A reunión tivo lugar na casa dun dos seus máis entusiastas propulsores, Manuel Fernández Castelao, apoiado por José Collazo (primeiro presidente da sociedade), José Cepeda, Manuel Pereiras, Manuel Fernández, José Estévez, Andrés Mosquera, Clemente Fandiño e Andrés López.
O lema desta sociedade agraria, instrutiva e cultural foi "Unión, Protección e Apoio ao Progreso".
Por iniciativa dos socios, a Comisión Directiva resolveu nunha reunión do 13 de outubro de 1911, mercar un terreo na parroquia de Vedra para levantar unha Casa Social, remitindo aos veciños a suma de 600 pesetas para adquirir o solar. Xa estabelecida a sociedade matriz en Vedra, colaboran activamente co sindicato agrario de Vedra, enviando cartos para a compra de abonos, semillas, prantas, sulfatos, azufres e doazóns destinadas a premios para os escolares das parroquias para lograr "o estímulo e elevación cultural del labriego unas veces y para contribuir a mitigar necesidades materiales y humanitarias otras".
En novembro de 1919 comezan unha subscrición para a edificación das pontes de Bazar e Pedreta na parroquia de San Andrés de Trobe e en agosto de 1926, celebran un festival a total beneficio da construción dunha casa-escola en Trobe. Ademais colaboran na construción de varios edificios escolares nas parroquias de San Pedro de Sarandón, Ponte Ulla e San Miguel.
Leva a cabo tamén un importante labor asistencial, dando axudas económicas aos socios, facilitando pasaxes para emigrar sin pago de intereses e tamén para a repatriación en caso de enfermidade.
Polo seu devir como entidade houbo disensións que provocaron o desmembramento da sociedade por parte de grupos de socios naturais dunha determinada parroquia ou tamén de grupos de socios descontentos como os que crearon o "Comité Auxiliar de Agricultores de Vedra" ou posteriormente a "Mutua y Auxiliar de Agricultores de Vedra".

Historia arquivística

Fonte inmediata de adquisición ou transferencia

Área de contido e estrutura

Alcance e contido

Cartas recibidas pola Sociedad Agrícola Residentes del Municipio de Vedra en Buenos Aires de:

da Sociedad Hijos de Prevediños y sus Contornos, da década de 1920; de Unión del Distrito de Covelo, a 25 de setembro de 1948; da Federación de Sociedades, a 9 de xuño de 1960; de "Alborada", editorial e inmobiliaria, a 22 de febreiro de 1945; do Ateneo "Curros Enríquez", en outubro de 1945; da Sociedad Pro-escuelas Hijos del Ayuntamiento de Maside y Contornos, a 7 de febrero de 1929; da Federación de Sociedades Gallegas (sen data); do Centro Pontevedrés, en xullo de 1957; da Federación de Sociedades Agrario-Instructivas de la Provincia de La Coruña en Sud América, a 20 de outubro de 1924; do Centro del Distrito de Salceda, Cultural y Recreativo, en Noviembre de 1950; da Sociedad Cultural de Lestedo y sus contornos Pico-Sacro, a 7 de abril de 1967; da Sociedad de Saviñao y sus contornos, en maio de 1945; das Parroquias Unidas del Ayuntamiento de Meaño en Buenos Aires. Sociedad de Ayuda Mutua, Maternal y Protección, a 21 de febreiro de 1945; da Agrupación Coral "Rosalía de Castro", a 24 de outubro de 1948; da Sociedad Parroquias Unidas de Cotovad en Buenos Aires, en maio de 1953; da Sociedad Hijos de Silleda, en marzo de 1946; da Comisión Gallega de Partidarios de la Paz, en setembro de 1954; da Federación de Sociedades Gallegas, Agrarias y Culturales, en xaneiro de 1925; da Sociedad del Ayto. de Cambados, en xaneiro de 1953; de Juventud Repblicana Federada, a 3 de setiembre de 1956; da Asociación Casa de Galicia, en xuño de 1952; da Asociación Residentes del Distrito de Rodeiro, a 19 de xuño de 1953; da Asociación del Ayuntamiento de Boqueijón en Buenos Aires, a 24 de xullo de 1922; da Sociedad del P. Judicial de Padrón en Buenos Aires, a 9 de maio de 1944; del Centro Antas del Ulla y Monterroso, a 15 de setiembre de 1945; das Sociedades Residentes de Cacheiras, Calo y Luou, a 25 de abril de 1955; de Hijos del Partido de Negreira, a 6 de outubro de 1928; da Sociedad Agrícola de Cacheiras en Bos Aires, a 26 de xullo de 1922; da federación de Sociedades Agrario-Instructivas de la Provincia de la Coruña en Sud América, a 20 de outubro de 1924; do Novo Orfeón Coruñes. Sociedad Recreativa, a 13 de xaneiro de 1914; Centro Cultural del Partido de la Estrada en Buenos Aires, en xullo de 1955; do Centro Coruñés, en xaneiro de 1951; da Sociedad Unión del Partido Judicial de Ordenes, a 7 de marzo de 1949; do Circulo Celta, a 16 de setembro de 1929; de Nova Galicia. Períodico Gallego en Buenos Aires, a 14 de outubro de 1916; del Comité Administrativo de El Eco de Teo, a 10 de agosto de 1916; del Centro Residentes de Teo, a 1 de setembro de 1916; de Aurora del Porvenir, a 30 de setembro de 1927; da Sociedad Unión Progreso. Residentes de Vaamonde en Bunos Aires, a 5 de decembro de 1953; da Defensa de Teo. Agencia en Buenos Aires, a 27 de setembro de 1915; da Federación de Sociedades Gallegas , a 12 de agosto de 1952; da Sociedad Orensanos 5 de Julio 1895, a 30 de novembro de 1916, da Federación de Sociedades Gallegas. Comisión Juvenil, a 12 de decembro de 1952; do Centro Gallego, a 20 de setembro de 1911; da Sociedad Nogueira de Ramuín, a 28 de xullo de 1945; da Sociedad Pro-escuelas en Paradela y sus Contornos, a 8 de xuño de 1917; da Federación de Sociedades Gallegas, a 8 de marzo de 1957; da Sociedad Unión Democrática Orensana, a 20 de abril de 1917; do Centro Gomesende, a 12 de abril de 1953; do Comité Auxiliar de la Sociedad de Agricultores de Vedra, a 9 de marzo de 1914; da Federación Residentes en Teo, en década 1910; da Comisión Financiación Campo de Punta Chica, a 2 de marzo de 1956; da Asociación del Ayuntamiento de Boqueijón, a 2 de xullo de 1924; do Centro Gallego, a 5 de febreiro de 1917; da Sociedad Hijos de Silleda de Instrucción y Protección Mutua, en xaneiro de 1917; da Federación de Sociedades Gallegas, a 26 de agosto de 1952; da Sociedad Progreso y Cultura Parroquial de Vedra, a 22 de setembro de 1929; da Sociedad Unión Residentes de Vaamonde en la República Argentina, a 28 de noviembre de 1954; da Agrupación Unión Gallega, a 15 de novembro de 1954; da Sociedad Residentes de Cacheiras, a 10 de decembro de 1954; da Sociedad C. Y R. Hijos del Ayto. de Gomesende y Pueblos Inmediatos, a 17 de abril de 1954; da Escuela Nacional de Niños San Felix de Vedra, en 1921; De Antonio Pérez Ojea, da Ecuela Nacional de Vedra, a 10 de xullo de 1918; do Sindicato de Agricultores de Vedra, a 17 de xaneiro de 1928; da Escuela Nacional de Santa Cruz de Rivadulla, a 10 de marzo de 1921; carta dos presos gallegos "A nuestros hermanos gallegos de la emigración", de 1959; da Comisión Intersocietaria para Conmemorar as Datas Patrióticas Galegas, decembro de 1950; da Comisión Intersocietaria para Conmemorar as Datas Patrióticas Galegas, a 9 de xuño de 1955; do Centro Gallego, a 4 de xuño de 1936; da Organización Republicana Gallega Autonoma, a 3 de maio de 1930; do Centro Pro-Repatriación de Españoles republicanos, sen data; da Federación de Sociedades Gallegas Comisión de Solidaridad, en novembro de 1960; do Centro Gallego, a 4 de xuño de 1936; do Centro Gallego, Federación de Sociedades Gallegas, Centro Coruñés, Centro Lucense, Centro Orensano, Centro Pontevedrés, Centro de Betanzos, Centro Corcubión, Irmandade Galega, a 24 de decembro de 1959; do Ateneo Federal "Curros Enriquez", a 29 de outubro de 1958; da Sociedad Nazionalista Pondal, em agosto de 1933; de Alborada a 17 de xullo de 1944; de Alborada, a 3 de outubro de 1944; Federación de Sociedades Gallegas, sen data; da Comisión de la Colectividad Gallega de Ayuda a los Damnificados del litoral, a 6 de abril de 1966; da Comisión de Sociedades Gallegas Comisión de Solidaridad, a 30 de agosto de 1967; da Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina, a 18 de abril de 1983; de Manuel Cao Túrnes, a 31 de decembro de 1915; da Irmandade da Fala de A Cruña, en agosto de 1918; de El Despertar Gallego, a 15 de xullo de 1922; do Hogar Gallego para Ancianos, a 9 de decembro de 1948; da Sociedad M. y Auxiliar de A. de M. de Vedra, a 29 de marzo de 1920; da Unión Progresista del Distrito de Salvaterra de Miño en Buenos Aires, en agosto de 1951; do Centro Municipal " La Alegría del Valle Miñor", a 31 de outubro de 1929; da Sociedad Mutua y Auxiliar de Agricultores del Municipio de Vedra, sen data; da Revista Unión de Teo y Vedra, a 23 de xullo de 1921; da Sociedad Progreso y Cultura, a 4 de febreiro de 1918; da Sociedad Recreativa, Instructiva y Mutualista El Solar Español, a 5 de agosto de 1922; da Unión de Mujeres Españolas, Unión Republicana Juvenil Española, Unión General de Trabajadores, en xuñio de 1949; da Unión de Teo y Vedra, a 28 de marzo de 1927; das Sociedades Democráticas y Republicanas, a 25 de abril de 1955; da Agrupación "A Terra" a 18 de maio de 1945; da Sociedad Cultural y Protección "Residentes de Galicia", a 30 de xuño de 1945; do Centro Pontevedrés de Buenos Aires, en xullo de 1956; de Lembranzas da Terra, en decembro de 1937; da Sociedad Agrícola Ganadera y de Instrucción Santa Eulalia de Vedra, a 6 de febreiro de 1913; da Sociedad Unión y Progreso, en maio de 1915, e a 7 de decembro de 1915; da Federación de Residentes de Teo en América do Sud; en 22 de agosto de 1911; da Sociedad Agrícola Residentes del Municipio de Vedra, sen data; da Revista Unión de Teo y Vedra, a 23 de xullo de 1921; da Sociedad Agrícola, Ganadera y de Instrucción, a 27 de enero de 1915, e a 16 de marzo de 1916, outa sen data; de José Feijoo Iglesias, a 21 de abril de 1912; do Comité Auxiliar de la Sociedad de Agricultores de Vedra, a 27 de xaneiro de 1916, e a 12 de febreiro de 1914; da Federación del Distrito Municipal de Vedra,a 25 de agosto de 1912; da Sociedad Agrícola Residentes en Vedra, a 25 de abril de 1916; da Sociedad Nueva Era de Vilanova y sus Contornos, a 6 de outubro de 1927; da Revista Vida Española, a 20 enero de 1917; da Sociedad Agrícola, Ganadera y de Instrucción de Santa Eulalia de Vedra, a 18 de outubro de 1910; da Sociedad "Unión y Progreso ", a 30 de decembro de 1918; da Sociedad Hijos Residentes del Districto de Vedra, a 14 de xanerio de 1911, a 28 de xaneiro de 1932; a 24 de xullo de 1922; da Comisión Pro Puente de Barar, sen data; do Hogar Gallego para Ancianos, a 8 de maio de 1956; do Centro Gallego de Buenos Aires, en fevreiro de 1949; do Banco de Galicia y Buenos Aires, a 30 de xullo de 1955; do Ministerio del Interior de la República Argentina, a 24 de noviembre de 1964; do Centro Gallego de Buenos Aires, a 19 de novembro de 1951; de Residentes de Estudiantes de la Universidad de Compostela, sen data; da Federación de Sociedades Gallegas, en marzo de 1930; de Manuel Pernas, a 1 de xullo de 1915; de Maximino Núñez, Manuel Alegre, a 26 de novembro de 1921; da Federación de Sociedades, a 20 de agosto de 1926; de María Gómez (?), a 12 de xuño de 1926; da Sociedad Agrícola Ganadera y de Instrucción, sen data; da Sociedad Progreso y Cultura Parroquial de Vedra, a 14 de agosto de 1958; da Sociedad Agrícola Ganadera y de Instrucción, a 18 de xuño de 1915, a 2 de xuño de 1917; da Sociedad Nueva Era de Vilanova y sus Contornos, a 6 de outubro de 192?; de Unión de Teo y Vedra, a 28 de xuño de 192?; da Sociedades Nazionalista Pondal, en agosto de 1933; de Valentín Fernández e Manoel Puente, a 12 de marzo de 1968; do Sindicato de Agricultores de Vedra, a 25 de maio de 1934, a 1 de decembro de 1935, a 16 de abril de 1934, a 6 de maio de 1934, a 6 de abril de 1915, a 26 de setembro de 1926, en febreiro de 1931.

Valorización, destrucción e programación

Acumulacións

Sistema de arranxo

Área de condicións de acceso e uso

Condicións que rixen o acceso

Consulta en sala a todos os investigadores e demais persoas interesadas na temática migratoria

Condicións

Permítese a reprodución dixital e reprográfica

Idioma do material

  • Español

Escritura do material

  • latino

Notas de lingua e texto

Características físicas e requerimentos técnicos

Instrumentos de descrición

Área de materiais relacionados

Existencia e ubicación de orixinais

A propia entidade

Existencia e localización de copias

Arquivo da Emigración Galega - CdC

Unidades de descrición relacionadas

Descricións relacionadas

Área de notas

Identificador(es) alternativo(s)

Puntos de acceso

Puntos de acceso Xénero/Forma

Área de control da descrición

Identificador da descrición

Identificador da institución

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación revisión eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Área de acceso