Federación de centros gallegos de Castilla y León

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Federación de centros gallegos de Castilla y León

Forma(s) paralea(s) do nome

 • Federación de centros galegos de Castela e León

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

 • Federación de centros gallegos en Castilla y León

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1994-05-28 ata a actualidade

Historia

A Federación de Centros Gallegos de Castilla y León créase no ano 1994. Nel se integran todos os centros da comunidade castellano-leonesa, cos seguintes fins estatutarios:

 • Promover e establecer nexos de unión e vínculos de cooperación e solidariedade entre as sociedades galegas asentadas en Castela e León.
 • Salvagardar os intereses de todos e cada un dos compoñentes, colaborando colectivamente na resolución dos problemas que podan plantexarse.
 • Promover o coñecemento de Galicia, en orden á súa Lingua, Cultura, Historia, Xeografía, Gastronomía, Folklore y demais peculiaridades.
 • Manter un contacto cordial con todas as sociedades galegas do mundo, así como cos demais centros rexionais y federacións existentes.
 • Coordinar e canalizar as relacións con todos os organismos estatais e autonómicos, tanto públicos como privados, especialmente coa Xunta de Galicia e a Junta de Castilla y León
 • Apoiar toda iniciativa en favor da creación de sociedades galegas cuxas finalidades sean acordes co espíritu desta Federación.
 • Tratar de velar pola realización de cantos actos tendan á exaltación dos valores culturais, éticos, espirituais e materiais dos fins propios.
 • Queda excluida expresamente dos fins desta federación cualquera actividada política ou sindical.

Desde a fundación celébrase o Día de Galicia en Castela e León como actividade fundamental que reúne aos socios de todas as entidades que a integran.

Cada ano, de forma rotatoria, ten lugar o evento na localidade onde ten a sede o centro que se encarga da organización da celebración.

Lugares

Europa
España
Galicia
Castela e León
Salamanca

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Culturais e recreativas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro Gallego de Salamanca (1957-05-27 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-ES-CGSal

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

Descrición da relación

O Centro Gallego de Salamanca é membro da Federación de centros gallegos de Castilla y León

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-ES-FCGCasLe

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Creada por Adriana Cousillas o 13/06/2019

Idioma(s)

 • galego

Escritura(s)

 • latino

Fontes

Bases de datos do AEG
Páxina web da entidade: http://www.cgallegosa.org/pagina6.htm

Notas de mantemento

 • Portapapeis

 • Exportar

 • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados