Hijos centro cultural Neira de Jusá

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Hijos centro cultural Neira de Jusá

Forma(s) paralea(s) do nome

  • Sociedad Neira de Jusá

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Relacionar con: Centro Lucense de Buenos Aires

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1932 ata 1943, ano no que se integra no Centro Lucense de Bos Aires.

Historia

Esta asociación recreativa e cultural foi fundada en 1932 por un grupo de emigrantes galegos naturais do concello lucense de Baralla, que ata o ano 1970 tiña esta denominación. Desaparece en 1942 integrado no Centro Lucense de Bos Aires.

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
Neira de Jusá
Baralla

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Recreativas e culturais

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro Lucense de Buenos Aires (1943-01-09 ata 1979-07-25, data da fusión dos centros provinciais nunha nova entidade chamada Centro Galicia de Buenos Aires)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-CLuc

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

Fusión dun grupo de entidades de emigrantes lucenses para crear unha sociedade de carácter provincial

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-HNei

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados