Centro Lucense de Buenos Aires

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Centro Lucense de Buenos Aires

Forma(s) paralea(s) do nome

  • Asociación de Residentes de la provincia de Lugo
  • Residentes de Lugo en Buenos Aires

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Relacionar con: Centro Provincial Lucense (1926)
  • Relacionar con: Centro Galicia de Buenos Aires

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1943-01-09 ata 1979-07-25, data da fusión dos centros provinciais nunha nova entidade chamada Centro Galicia de Buenos Aires

Historia

O Centro Lucense foi fundado pola fusión de varias sociedades de emigrantes galegos naturais da provincia de Lugo e que formaban parte da Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina, nunha política de unión das diversas sociedades afins, para así dispoñer de maiores posibilidades para lograr os seus obxectivos.
Para a súa creación fusionáronse as seguintes sociedades: "Fonsagrada y Baleira", "Alianza de Céltigos, Incio y Corbelle", "Brisas del Eume", "Sociedad vecinal de Cervantes", "Fonsagrada y sus distritos", "Unión Cultural de Lugo", "Monterroso y Antas de Ulla", "Sociedad del Ayuntamiento de Meira", "Unión Quiroguesa y sus distritos", "Centro del Ayuntamiento de Samos", "Pro-Escuelas unidos de Sarria", "Sociedad del Ayuntamiento de Trasparga", "Sociedad de Vicedo", e "Centro Vivariense". Máis tarde se lle uniron: "Parroquias Unidas del Corgo", "Centro Unión Villalbesa" e "Centro Friolense".
Dende a súa creación ten como tarefa principal a difusión da cultura galega e arxentina e a realización de reunións sociais e recreativas, así como a práctica de deportes. Segundo o seu presidente F. Insua en 1952 o seu fin prioritario era a unificación da colectividade galega nunha soa entidade cultural (cultura física e intelectual) e recreativa.
Na súa tarefa cultural, da que durante uns anos foi asesor, Eduardo Blanco Amor, fundan a Banda Lucense, coa que impartiu concertos e grabaron discos; en 1957 inaugura unha galería de arte, onde se expoñía a obra de grandes pintores galegos e arxentinos; estas exposicións foron doadas ao Museo de Lugo, que creou para acollelas a Sala América.
Ademais organizou na súa sede numerosas conferencias, seminarios etc., editou libros en galego e en 1943 edita un xornal que convertiron no seu voceiro oficial, "Lugo". En 1959 organiza unha escola de teatro que dirixe Roberto Villanueva e no ano 1962 crea unha cátedra de cultura.
No ano 1979 desaparece como tal, tras a fusión co "Centro Coruñés", "Centro Orensano" e "Centro Pontevedrés" créase unha nova entidade baixo o nome de "Centro Galicia de Buenos Aires".

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
Lugo

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Culturais e recreativas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro Galicia de Buenos Aires (1979-07-25 ata a actualidade.)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-CGal

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1979-07-25

Descrición da relación

Fusión das catro entidades provinciais galegas en Buenos Aires para dar lugar a esta nova sociedade

Entidade relacionada

Alianza de Céltigos, Incio, Corbelle y sus contornos (Creada en 1926-02-20, en 1943 desaparece como tal ao fusionarse con outras entidades para a creación do Centro Lucense de Buenos Aires)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-Ali

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

Fusión nos anos 40

Entidade relacionada

Unión cultural de Monforte de Lemos (1941-05-25 ata 1943, ano no que se integra no "Centro Lucense de Buenos Aires")

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-UMonf

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

En 1943 participa na creación deste centro provincial

Entidade relacionada

Sociedad parroquias unidas del Corgo (1933-07-15 ata 1943, ano no que se integra no Centro Lucense de Buenos Aires)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-SocCorg

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

Fusión de varias entidades de emigrantes lucenses para crear unha sociedade de carácter provincial

Entidade relacionada

Centro Friolense (1932-04-00 ata 1943-01-09, ano no que se fusionou con outras entidades de emigrantes lucenses para crear o Centro Lucense de Buenos Aires)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-CFri

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

Fusión dun grupo de entidades de emigrantes lucenses para crear unha sociedade de carácter provincial

Entidade relacionada

Sociedad de Meira y sus contornos (1924-12-14 ata 1943, no que entra a formar parte do Centro Lucense de Buenos Aires)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-SocMei

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

Fusión dun grupo de entidades de emigrantes lucenses para crear unha sociedade de carácter provincial

Entidade relacionada

Sociedad de instrucción hijos de Vicedo (1930-10-20 ata 1943, ano no que se fusiona con outras entidades lucenses para crear o "Centro Lucense" de Buenos Aires.)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-SocVic

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

Fusión dun grupo de entidades de emigrantes lucenses para crear unha sociedade de carácter provincial

Entidade relacionada

Monterroso y Antas de Ulla (1918-08-15 ata 1943, en que se fusiona con outras entidades lucenses para crear o Centro Lucense de Buenos Aires)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-Mont

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

Fusión dun grupo de entidades de emigrantes lucenses para crear unha sociedade de carácter provincial

Entidade relacionada

Sociedad cultural de Cervantes (1928-04-08 ata 1943, cando se fusiona con outras entidades da provincia de Lugo para crear o Centro Lucense de Bos Aires)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-SocCer

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

Fusión dun grupo de entidades de emigrantes lucenses para crear unha sociedade de carácter provincial

Entidade relacionada

Residentes del partido de Fonsagrada en Buenos Aires (1925-05-16 ata o 1936-04-19, data na que se fusiona co "Orfeón Fonsagrada", dando lugar a unha nova entidade chamada "Unidos de Fonsagrada y sus distritos")

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-ResFon

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

Fusión dun grupo de entidades de emigrantes lucenses para crear unha sociedade de carácter provincial

Entidade relacionada

Sociedad pro-escuelas unidos de Sarria (1917-10-12 ata 1943 ano no que se fusiona con outras entidades da provincia de Lugo, para constituír o "Centro Lucense" de Buenos Aires)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-SocSar

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

Fusión dun grupo de entidades de emigrantes lucenses para crear unha sociedade de carácter provincial

Entidade relacionada

Hijos centro cultural Neira de Jusá (1932 ata 1943, ano no que se integra no Centro Lucense de Bos Aires.)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-HNei

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

Fusión dun grupo de entidades de emigrantes lucenses para crear unha sociedade de carácter provincial

Entidade relacionada

Centro cultural y recreativo Brisas del Eume (1941-07-17 ata 1943, ano no que se fusiona con outras entidades lucenses para crear o Centro Lucense)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-CBri

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

Fusión de varias entidades de emigrantes lucenses para crear unha sociedade de carácter provincial

Entidade relacionada

Centro del ayuntamiento de Samos (1927-02-10 ata 1943-01-09, ano no que se fusiona con outras entidades para crear o Centro Lucense de Buenos Aires)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-CASam

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1942-12-10

Descrición da relación

Fusión con outras entidades da provincia de Lugo para crear unha entidade provincial

Entidade relacionada

Sociedad artística y recreativa orfeón de Fonsagrada (1925-05-13 ata 1936-04-19, data na que se fusionou coa sociedade "Residentes del partido de Fonsagrada en Buenos Aires", dando lugar a unha nova entidade co nome de "Unidos de Fonsagrada y sus distritos")

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-OrfFon

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943-01-09

Descrición da relación

Fusión dun grupo de entidades de emigrantes lucenses para crear unha sociedade de carácter provincial

Entidade relacionada

Unidos de Fonsagrada y Baleira (1939-10-08 ata 1943, ano no que se integra no Centro Lucense de Buenos Aires.)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-UFonBal

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943

Descrición da relación

Acaba integrándose nesta entidade de carácter provincial

Entidade relacionada

Sociedad instructiva hijos del ayuntamiento de Trasparga (1924-12-07 ata 1943, ano no que se fusiona coas sociedades lucenses e creáse unha nova entidade co nome de "Centro Lucense de Buenos Aires")

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-SocTras

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943

Descrición da relación

Fusión de entidades

Entidade relacionada

Unión Villalbesa (1938 ata 1943, ano no que se fusiona co "Centro Lucense de Buenos Aires")

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-UVill

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1943

Descrición da relación

Fusión con outras entidades luguesas para crear este centro provincial

Entidade relacionada

Centro Vivariense (1908-10-25 ata 1943, ano no que se integra no Centro Lucense de Buenos Aires)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-CViv

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1942-12-10

Descrición da relación

Fusión con outras entidades de emigrantes da provincia de Lugo para crear este centro provincial

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-CLuc

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados