Amosando 23 resultados

Descrición arquivística
Casa de Galicia de Montevideo Emigración galega
Previsualización da impresión Ver:

Casa de Galicia de Montevideo

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Estatuto aprobado en 1957 e publicado en 1958
Folleto sobre a Policlínica Central
Folleto sobre asistencia integral de saúde
Folleto sobre afiliación
Folleto sobre o FONASA
Folletos "Tu salud nos importa"
Folleto "Cinco poemas galegos" de Victor Luis Molinari
Folleto "Valoración de Pondal" de Luis Tobío
Folletos polo Día de Galicia
Programa de acto cultural
Convite á conferencia de Carlos Zubillaga Barrera
Convite a ciclo de conferencias
Revista "Ecos da Terra : Órgano oficial de Casa de Galicia de Montevideo"
"Revista Salud : Publicación oficial de Casa de Galicia"
Revista "Casa de Galicia"
Revista "Cousas Nosas"
"El Boletín : Publicación Oficial de Casa de Galicia"
Memoria "Casa de Galicia : 50 años"
Memoria "Casa de Galicia : El Día"
Memoria "Casa de Galicia : 90 años"

Conservada en formato papel orixinal, facsímil e dixital:

Revista "Alma Gallega : Órgano oficial de Casa de Galicia"

Conservada en formato dixital:

Semanario "Galicia Nueva : Semanario Regional"

Casa de Galicia de Montevideo

Folleto sobre o FONASA

Folleto de difusión dos planes de afiliación ofrecidos pola Casa de Galicia de Montevideo, conservado en formato papel.

Casa de Galicia de Montevideo

Convite á conferencia de Carlos Zubillaga Barrera

Convite á conferencia "Galicia y los gallegos en la literatura uruguaya" de Carlos Zubillaga Barrera o día 17/10/1985 en conmemoración do 68º aniversario da fundación da Casa de Galicia de Montevideo, conservado en formato papel.

Casa de Galicia de Montevideo

Cousas Nosas

Esta revista foi editada polos empregados da Casa de Galicia de Montevideo. O seu primeiro número sae como unha homenaxe aos fundadores da mesma con motivo do seu trinta e nove aniversario fundacional. Céntrase principalmente na información sobre o Club de empregados e, en menor medida, sobre a Casa de Galicia. Contén bastantes artigos sobre Galicia e a súa cultura: literatura, música, as rutas turísticas, lembranzas ou opinións e a traxectoria de galegos na emigración. Por último, inclúe colaboracións literarias de escritores galegos.

Número conservado en formato papel:

1956: n. 1

Casa de Galicia de Montevideo

Casa de Galicia : 50 años

Esta publicación da Casa de Galicia de Montevideo editouse en conmemoración do cincuenta aniversario social, facendo un percorrido pola súa historia; aparece un compendio das actividades realizadas pola institución nestes cincuenta anos, evolución do número de socios, servizos médicos, medios materiais, etc.

Número conservado en formato papel:

1967 (50º aniversario)

Casa de Galicia de Montevideo

Folletos polo Día de Galicia

Folletos editados pola Casa de Galicia de Montevideo co programa de actos previstos en celebración do Día de Galicia, conservados en formato papel:

  • 1946
  • 1947
  • 1949
  • 1981
  • 18/07/1981, coa participación de Cristina Fernández

Casa de Galicia de Montevideo

Galicia Nueva : Semanario Regional

Semanario feito exclusivamente para Galicia e os galegos residentes en Uruguai. Destaca a atención preferente que fan á Casa de Galicia de Montevideo (actividades societarias, directivas, seccións, etc.). Na práctica converteuse no seu voceiro oficial.
Tamén conta con artigos literarios e culturais. Defende o pensamento rexionalista.
Naceu coa intención de continuar co labor de Tierra Gallega, ambos os dous semanarios foron fundados e dirixidos por José M.ª Barreiro.

Números conservados en formato dixital:

1918: n. 1-12
1919: n. 13

Casa de Galicia de Montevideo

El Boletín : Publicación Oficial de Casa de Galicia

Esta publicación edítase simultaneamente con «Ecos de Terra», coa finalidade específica de informar aos socios das actividades sociais da Casa de Galicia, principalmente dos servizos médicos da mesma, convenios de asistencia, obras nos policlínicos, departamentos médicos, visitas. Tamén aparecen algunhas noticias sobre o labor doutras seccións da entidade, como a biblioteca, o Instituto Curros Enríquez, etc.

Números conservados en formato papel:

1995: n. 1-6
1996: n. 7-9
1997: n. 10

Casa de Galicia de Montevideo

Casa de Galicia

Esta publicación societaria está editada para informar aos seus socios e á colectividade sobre as actividades realizadas pola institución, evolución do número de socios, servizos médicos, medios materiais, edificios, etc.

Número conservado en formato papel:

1991: n. 1

Casa de Galicia de Montevideo

Alma Gallega : Órgano oficial de Casa de Galicia

Revista societaria centrada na información das súas actividades sociais por seccións (sanidade, beneficencia, educación, etc.), reprodución da memoria social (balance de caixa, listados de socios, estatísticas médicas, composición da directiva, inventarios xerais, balances económicos, descrición de actividades, etc.). O resto da revista aborda diferentes temas galegos (cultura, xeografía, literatura, personaxes ilustres), comentarios de libros galegos, sección humorística e colaboracións literarias.

Números conservados en formato dixital:

Fondo Xesús Canabal:
1922: outubro (n. extra. dedicado a Concepción Arenal)
1927: novembro
1935: [n.s.] n. 1
1937 (n. extra 20º aniversario)
1964: febreiro

Números conservados en formato papel:

Facsímil:

1922: outubro (n. extra. dedicado a Concepción Arenal)
1927: novembro
1941: xullo

Orixinal:

1936: n. 2
1945: decembro (n. extra. 28º aniversario)
1960: xaneiro

Casa de Galicia de Montevideo

Casa de Galicia : El Día

Esta publicación societaria aparece como un suplemento da revista «Alma Gallega», voceiro oficial da entidade do mesmo nome. O número consultado de 1989, fai un percorrido polo desenvolvemento da entidade nos últimos setenta anos de vida societaria: actividades, directivas, socios fundadores, servizos médicos, medios materiais, edificios, etc. Inclúe ademais un boletín dos servizos asistencias que ofrecen.

Número conservado en formato papel:

1989 (72º aniversario)

Casa de Galicia de Montevideo

Folletos "Tu salud nos importa"

Folleto e tríptico de difusión dos servicios asistenciais ofrecidos pola Casa de Galicia de Montevideo, conservados en formato papel.

Casa de Galicia de Montevideo

Programa de acto cultural

Folleto editado pola Casa de Galicia de Montevideo co programa cultural deseñado en celebración do 64º aniversario social para o día 23/10/1981, conservado en formato papel.

Casa de Galicia de Montevideo

Ecos da Terra : Órgano oficial de Casa de Galicia de Montevideo

Esta publicación societaria está editada pola comisión de instrución e cultura de Casa de Galicia de Montevideo, para desempeñar un papel cultural, ademais de ser o voceiro oficial da entidade. A maior parte dos seus contidos versan sobre Galicia, a súa literatura, historia, notas biográficas de persoeiros destacados, presenza de Galicia en Uruguai, situación da cultura, lingua, etc. Tamén aporta información das actividades da institución e a súa historia, conferencias pronunciadas, cursos, actividades científicas, etc.

Números conservados en formato papel:

1981: n. 2
1982: n. 3-5
1983: n. 6-8
1984: n. 9
1986: n. 10
1987: n. 11
1988: n. 12
1989: n. 13
1990: n. 14
1991: n. 15
1992: n. 16
1994: n. 17
1995: n. 18
1997: n. 20
2005: n. 22

Casa de Galicia de Montevideo

Resultados 1 a 20 de 23