Amosando 27 resultados

Descrición arquivística
Centro Gallego de Buenos Aires
Previsualización da impresión Ver:

Recortes de prensa

Recortes de prensa con artigos adicados ao Centro Betanzos:

 • "El Betanzos de Buenos Aires" de Andrés Beade Dopico, Delegado de Emigración (1 páxina) (fotocopia)
 • "Betanceiros por el mundo" da sección "Betanzos" do xornal "As Mariñas" (1994)
 • "El Centro Betanzos de Buenos Aires ultima su 90 aniversario" en "La Voz de Galicia" (22-12-1994) (1 páxina) (tamaño A4) (fotocopia)
 • "Asociación Centro Betanzos de Buenos Aires", en Cuadernillo Cultural de "Galicia en el mundo" (1998) (8 páxinas)
 • "Asociación Centro Betanzos", en Cuadernillo de Cultura de "Galicia en el mundo" (2000) (8 páxinas)

Centro Betanzos

Enquisas ao IACG

Enquisas realizadas polo AEG ao Instituto Argentino de Cultura Gallega sobre fontes documentais e sobre as sociedades galegas no mundo, acompañadas da carta do Instituto

Instituto Argentino de Cultura Gallega

Folleto Fundación Galicia Salud

Folleto coa cartilla de profesionais sanitarios e prestacións ofrecidas pola Fundación Galicia Salud para a xestión sanitaria dos socios do Centro Gallego de Buenos Aires

Centro Gallego de Buenos Aires

Primera Semana de Galicia en Luján

Tríptico co programa da "Primera Semana de Galicia en Luján : días 23, 24 y 25 de octubre de 1987". Colaboran os centros: Asociación Folclórica "Xeito Novo", Centro Arzuano Melidense, Centro Betanzos de Buenos Aires, Ateneo Galaico Argentino, Centro Galicia de Buenos Aires, Centro Gallego de Avellaneda, Centro Gallego de La Plata, Centro Gallego de Rosario, Centro Gallego de Tandil, Grupo Céltico Poitin, Hogar Gallego para Ancianos, Instituto Argentino de Cultura Gallega, Sociedad Tuy y Salceda.

Centro Gallego de Buenos Aires

Instituto Argentino de Cultura Gallega

1 díptico co programa de actividades a realizar no Salón Castelao pola homenaxe a Murguía no 50º aniversario do seu pasamento no 27/09/1973 coa signatura AE/Arxentina/foll5
1 díptico co catálogo de publicacións de Edicións Galicia (década 1970)
1 díptico co programa de actividades das Jornadas Patrióticas Gallegas do 2 de xullo ao 2 de agosto de 1987, en colaboración co Centro Galicia de Buenos Aires
1 folla voandeira co programa do "Cursillo sobre historia de Galicia" impartido por Alfonso Vázquez Monxardin do 28 de setembro ao 21 de outubro de 1987 no Teatro Castelao e recorte de prensa co anuncio
1 díptico co programa de actividades das Jornadas Patrióticas Gallegas do 29 de xuño ao 25 de xullo de 1988, en colaboración co Centro Galicia de Buenos Aires, coa signatura AE/Arxentina/foll3
1 díptico co programa de actividades das Jornadas Patrióticas Gallegas do 19 ao 28 de xullo de 1990, en colaboración co Centro Galicia de Buenos Aires
1 folla voandeira co programa de actividades das Jornadas Patrióticas Gallegas do ano 1990
1 tríptico co programa xeral da actividades culturais a realizar no Teatro Castelao do 20 de abril ao 6 de decembro de 1996

Instituto Argentino de Cultura Gallega

Boletín oficial del Centro Gallego

Esta publicación societaria está editada polo Centro Gallego de Buenos Aires para informar sobre as súas actividades sociais e a súa vida interna (doazóns, socios ingresados, servizos médicos, resolucións da directiva, movementos de caixa, memorias anuais, etc.). Complétase con artigos referidos a Galicia, á sociabilidade dos emigrantes, coa defensa sobre a necesidade de asociación dos emigrantes en institucións afins e a defensa dos galegos residentes na Arxentina.

Números en papel:

1921: n. 99; 101-102; 104-106; 108

Números dixitalizados:

1913: n. 1-12
1914: n. 13-24
1916: n. 37-48
1917: n. 49-58, 60
1918: n. 61-62, 65-72
1919: n. 73-75, 77-84
1920: n. 85-96
1921: n. 97-109
1922: n. 110-121
1923: n. 122-133
1924: n. 134-145
1925: n. 146-157
1926: n. 158-163

Centro Gallego de Buenos Aires

Revista Xuve-Breogán

Publicación editada polo grupo xuvenil da Agrupación Breogán do Centro Gallego, que pretende achegar a cultura galega á segunda xeración de emigrantes. A súa temática é moi variada, pero todos os artigos teñen como eixe común a Galicia, abordando aspectos como a lingua, a heráldica, rutas turísticas, etc. Nun segundo lugar aparecen informacións relacionadas coa Agrupación Breogán e o Centro Gallego. Complétase a publicación con páxinas de pasatempos, críticas cinematográficas e colaboracións literarias.

Números conservados en papel:

1991: n. 1, 3
1992: n. 4

Agrupación argentino-gallega pro-Centro Gallego, grupo juvenil

Catálogo

Catálogo da exposición "Libros y autores gallegos" (1948): 40 páxinas A4 (fotocopias)

Centro Gallego de Buenos Aires

Folleto Desarrollo Económico

Folleto publicado polo Centro Gallego de Buenos Aires co "Mensaje de los emigrantes en América sobre el desarrollo económico de Galicia" de maio de 1965

Centro Gallego de Buenos Aires

Galicia : Revista del Centro Gallego de Buenos Aires

Esta revista é editada polo Centro Gallego de Buenos Aires coa finalidade de substituir ao seu «Boletín» para informar das actividades e servizos ofertados aos seus socios (conta con diversas seccións como «Memoria», «Guía de servicios sociales», «Vida del Centro», «Servicios Facultativos», etc.). Contén ademais numerosos artigos sobre Galicia, que abordan a súa cultura, descrición de pobos e comarcas, política, historia, literatura, economía, reportaxes diversos de actualidade («Noticiero Gallego» por Salvador Lorenzana), etc.. Complétase con comentarios bibliográficos (seccións como «Libros» por Eduardo Blanco Amor), colaboracións literarias, etc. O tratamento e importancia dado a estos temas é moi diferente ao longo do período da publicación da revista, dependendo das directrices marcadas pola dirección do Centro.

Números en papel:

1926: n. 165-169
1927: n. 170-180
1928: n. 181-187, 189-192
1929: n. 194-202, 204
1930: n. 205-216
1931: n. 217, 219-223, 225-228
1932: n. 229-240
1933: n. 241-249, 252
1934: n. 253-263
1935: n. 264, 274
1936: n. 276-279
1937: n. 288-298
1938: n. 300-311
1939: n. 312-323
1940: n. 324-335
1941: n. 336-347
1942: n. 348-359
1943: n. 360-371
1944: n. 372-383
1945: n. 384-395
1946: n. 396-407
1947: n. 408-419
1948: n. 420-430
1949: n. 431-442
1950: n. 443-453
1951: n. 454-463
1952: n. 464-468
1953: n. 470-474
1954: n. 476-479
1955: n. 481-486
1956: n. 487-492
1957: n. 493-498
1958: n. 499-504
1959: n. 505-510
1960: n. 511-516
1961: n. 517-522
1962: n. 523-528
1963: n. 529-534
1964: n. 535-540
1965: n. 541-546
1966: n. 547-552
1967: n. 553-558
1968: n. 559-564
1969: n. 565-570
1970: n. 571-576
1971: n. 577; 581-582
1972: n. 584-585; 588-589
1973: n. 591-594
1979: n. 618-620
1980: n. 621-623
1981: n. 624-626
1982: n. 627-629
1983: n. 630-632
1984: n. 633-635
1985: n. 636-639
1986: n. 640-643
1987: n. 645 (fotocopia)
1988: n. 647, 648-649
1989: n. 651-652
1990: n. 653-654
1991: n. 655-657
1992: n. 658-659
1993: n. 661-662
1994: n. 663-665
1995: n. 667-668 (n. 668 fotocopia)
1996: n. 669-670
1997: n. 671-672 (n. 671 fotocopia)
1998: n. 673,
1999: n. 675
2000: n. 676
2001: n. 677
2002: n. 679
2003: n. 680
2004: n. 681
2006: n. 682-683
2007: n. 684
2009: n. 686
2012: n. 689

Números facsimilares:

1926: n. 165-169
1927: n. 170-180
1928: n. 181-187, 189-192
1929: n. 194-202, 204
1930: n. 205-211, 213-216
1931: n. 217, 219-223, 225-228
1932: n. 229-235, 238-240
1933: n. 241-249, 252
1934: n. 254-261, 263
1935: n. 264, 274
1936: n. 276-279
1937: n. 290
1938: n. 302
1953: n. 470-474
1954: n. 476-479

Centro Gallego de Buenos Aires

Centro Gallego de Buenos Aires

Fondos formato papel:

 • Libro de Acta de constitución da entidade (1907)
 • Libro de rexistro xeral de socios (1907) (fotocopias)
 • Boletín oficial. Centro Gallego de Buenos Aires (1921)
 • Galicia : Revista del Centro Gallego de Buenos Aires (1926-2012) (algúns números facsimilares ou dixitalizados)
 • Catálogo da exposición "Libros y autores gallegos" (1948) (fotocopias)
 • Regulamento interno para os concursos literario-musicais (1958) (fotocopias)
 • Regulamento interno para os concursos literario-musicais para o trienio 1961-1963 (fotocopias)
 • Folleto co "Mensaje de los emigrantes en América sobre el desarrollo económico de Galicia" (1965)
 • Ponencia no congreso Emigración Gallega (1974)
 • Publicación "Día de Galicia" (1978)
 • Estatutos (1982)
 • Folleto Centro Gallego Institución Mutualista sin fines de lucro (1985)
 • Folleto da "Primera Semana de Galicia en Luján" (1987)
 • Unión Gallega. Revista da Agrupación "Unión Gallega" (1988)
 • Anales Científicos : de la Asociación Médica del Centro Gallego de Buenos Aires (1989)
 • Carta e enquisas do AEG ao IACG sobre fontes documentais e sobre as sociedades galegas no mundo (1996)
 • Boletín Informativo (1997-1999)
 • Memoria de creación do IACG (fotocopias)
 • Folleto Fundación Galicia Salud (2004)
 • Folletos do Instituto Argentino de Cultura Gallega:
  • Programa de actividades do Homenaxe a Murguía no 50º aniversario do seu pasamento (1973)
  • Catálogo de publicacións (década 1970)
  • Programa de actividades das "Jornadas Patrióticas Gallegas" (1987)
  • Programa de actividades do "Cursillo sobre historia de Galicia" (1987)
  • Recorte de prensa co anuncio do "Cursillo sobre historia de Galicia" (1987)
  • Programa de actividades das "Jornadas Patrióticas Gallegas" (1988)
  • Programa de actividades das "Jornadas Patrióticas Gallegas" (1990) (díptico)
  • Programa de actividades das Jornadas Patrióticas Gallegas do ano 1990 (folla voandeira)
  • "Programa General de Actividad Cultural" (1996)

Fondos en microfilme:

 • Libro de actas das Asembleas xerais de socios (1907-1987)
 • Libro de actas da Comisión Directiva (1907-1993)
 • Libros de rexistro xeral de socios (1907-1998)
 • Fotografías históricas (tamén orixinais)

Fondos en microficha:

 • Región Galaica : Órgano del Centro Gallego (un número fotocopiado)

Centro Gallego de Buenos Aires

Boletín informativo

Boletín editado polo Centro Gallego de Buenos Aires para informar sobre as actividades da entidade e a súa vida interna (doazóns, socios ingresados, servizos médicos, directorio médico da entidade etc.). Informan tamén da biblioteca "Manuel Murguía", do Teatro Castelao, do Panteón social ou das actuacións do Coro do centro.

Números en papel:

1997: novembro
1998: maio
1999: setembro

Centro Gallego de Buenos Aires

Memoria de creación do IACG

Memoria de creación do Instituto Argentino de Cultura Gallega como continuador da Comisión de Cultura do Centro Gallego de Buenos Aires no ano 1969 e patrimonio cultural asignado

Instituto Argentino de Cultura Gallega

Resultados 1 a 20 de 27